1. Titulní stránka
 • název školy
 • nadpis „diplomová práce“ či „bakalářská práce“
 • název závěrečné práce
 • autor
 • místo
 • rok
2. Zadání diplomové práce
 • do dvou, škole odevzdávaných exemplářích, vložit originály
3. Prohlášení
4. Anotace
 • uvést v češtině a ve světovém jazyku (dle studia), zpravidla 1/2 stránky
5. Použité symboly a jednotky
 • uvést dle normy ČSN ISO 1000 a ostatní symboly dle ustálených zvyklostí v daných předmětech
6. Obsah  
7. Kapitoly
8. Přílohy
 • seznam příloh
 • vlastní přílohy

Poznámka:


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 23.07.2018, 04:01:11