Osobní údaje
 
  (no comment)
Studijní údaje Ústav: 12134 a/nebo Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Studijní program, obor:
Navazující magisterské studium: Strojní inženýrství (SI), Výrobní inženýrství (VIN) (do 04/2013)
Strojní inženýrství (SI), Výrobní a materiálové inženýrství (VMIN) (od 04/2013)
Bakalářské studium: Výroba a ekonomika ve strojírenství (VES), Technologie, materiály a ekonomika strojírenství (TMES)
Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI)
Vyjádření Ústav: Podpis získáte u vedoucího diplomové práce.
Razítko získáte po podpisu, zadání anotační karty přes internet a odevzdání elektronické verze práce na sekretariátu ústavu.
Knihovna: Získáte v knihovně.  
Vydavatelství průkazů: Získáte ve vydavatelství průkazů.

Dovolujeme si upozornit na poznámku, že na vyplnění a odevzdání tohoto potvrzení máte jeden týden od úspěšného ukončení.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 23.07.2018, 03:56:14