Okruhy problematiky předmětu ke SZZ

studium studijní obor zaměření podle tématu DP
inženýrské Výrobní a materiálové inženýrství pro všechna zaměření ( 46 kB; 18.06.2012 10:16)
bakalářské Technologie, materiály a ekonomika strojírenství pro všechna zaměření ( 42 kB; 31.05.2011 19:28)
bakalářské Teoretický základ strojního inženýrství pro všechna zaměření - platné i pro tento ak. rok ( 388 kB; 30.09.2015 14:50)

Diplomové práce

Vaše diplomová práce musí, nebo by měla, obsahovat určité údaje. Chcete-li vědět které, není nic jednoduššího, než kliknout sem.
Některé informace naleznete i na stránkách ústřední knihovny.

Přebal závěrečných prací musí splňovat GRAFICKÝ MANUÁL IDENTITY ČVUT .

Technické možnosti

Diplomanti mohou využívat při obhajobě své práce kterékoli z následujících zařízení:

Anotační karty

Anotační karty se vyplňují přes internet do systému KOS. Návod naleznete zde ( 739 kB; 13.06.2014 13:12).


Odpovědný pracovník: ... Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Seznam diplomantů

Diplomanti se dostaví v časovém předstihu cca. 60 minut (u prvního není nutný takový předstih).


Detailní průběh vlastních obhajob včetně zabezpečení průběhu obhajob naleznete na tomto odkazu.


Všechny změny či nové skutečnosti, prosím, ihned nahlásit: ... Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.


Poznámka:


11. září 2017 ... pondělí
komise 1 - místnost T4:C1-312
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Daniel Holeš TZSI D
10:00 Vojtěch Smola TZSI D
11:00 Jaroslav Kus TZSI D
12:30 Jiří Plánský TZSI D
13:30 Adam Poloch TZSI D
15:00 Rebeka Starková TZSI D
komise 2 - místnost T4:C2-83
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Martin Přibyl TZSI D
10:00 Jan Trunčka TZSI D
11:00 Pavel Skoupý TZSI D
12:30 Matěj Jarolímek TZSI D
13:30 Martin Libenský TZSI D
15:00 Jan Šibík TZSI D
komise 3 - místnost T4:C1-311
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Bc. Filip Erdinger VMI D
10:00 Bc. Jan Jágr VMI D
11:00 Bc. Stanislav Gaduš VMI D
12:30 Bc. Vladek Maděra VMI D
13:30 Bc. Jan Kafka VMI D
komise 4 - místnost T4:B1-132
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Bc. Martin Březina VMI D
10:00 Bc. Jiří Smola VMI D
11:00 Bc. Aleš Tichý VMI D
12:30 Bc. Ivan Baďura VMI D
13:30 Bc. Miroslav Gregor VMI D
15:00 Bc. Michal Slaný VMI D
12. září 2017 ... úterý
komise 5 - místnost T4:C1-311
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Josef Řehořík TMES D
09:00 Dominik Uherka TMES D
10:00 Otakar Kuchař TMES D
11:30 Tomáš Novotný TMES D
12:30 Petr Rohlena TMES D
komise 6 - místnost T4:C1-310
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Michal Bucko TMES D
09:00 Adam Třešňák TMES D
10:00 Martin Nečas TMES D
11:00 Martin Fronk TMES D
12:30 Matej Kachnič TMES D
13:30 Jan Štros TMES D
komise 7 - místnost T4:C2-83
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Miroslav Mikeš TMES D
09:30 Ondřej Vejmělek TMES D
10:30 David Kašpar TMES D
11:30 Miroslav Mikoláš TMES D
13:00 Jan Veselý TMES D
14:00 Alexandr Lazarov TMES D
komise 8 - místnost T4:C1-312
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Martin Bilý TMES D
09:00 Jan Dvořák TMES D
10:30 David Vokřál TMES D
11:30 Zdeněk Horák TMES D
12:30 Jan Svoboda TMES D
13:30 Michal Kaňák TMES D

Výstupní list

Odevzdání vyplněného „Výstupního listu“ je nutnou podmínkou pro udělení diplomu na promoci. Výstupní list zrušen od LS 2015/16.

Promoce

Promoce se koná v Betlémské kapli v Praze 1 dne:


Datum vytvoření: 15.12.2017, 11:05:41