FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Department of machining, process planning and metrology

Čeština English
Homepage
Department
Basic information
Academic stuff
Employees
Ph.D. students
Personnel
List
All teachers
Personnel information
Divisions
Division of machining theory
Division of machining technology
Division of process and systems planning
Division of metrology
Courses
List of courses
Search
Summary information
Annotations
Conditions for obtaining assessment
Terms of exams
Course information
Research and development
Publications (in Czech)
Projects
CTU links
Department of Manufacturing Technology
Faculty Departments
Faculty of mechanical engineering
Czech technical university
University Libraries

Okruhy problematiky předmětu ke SZZ

studium studijní obor zaměření podle tématu DP
inženýrské Výrobní a materiálové inženýrství pro všechna zaměření ( 46 kB; 18.06.2012 10:16)
bakalářské Technologie, materiály a ekonomika strojírenství pro všechna zaměření ( 42 kB; 31.05.2011 19:28)
bakalářské Teoretický základ strojního inženýrství pro všechna zaměření - platné i pro tento ak. rok ( 388 kB; 30.09.2015 14:50)

Diplomové práce

Vaše diplomová práce musí, nebo by měla, obsahovat určité údaje. Chcete-li vědět které, není nic jednoduššího, než kliknout sem.
Některé informace naleznete i na stránkách ústřední knihovny.

Přebal závěrečných prací musí splňovat GRAFICKÝ MANUÁL IDENTITY ČVUT .

Technické možnosti

Diplomanti mohou využívat při obhajobě své práce kterékoli z následujících zařízení:

Anotační karty

Anotační karty se vyplňují přes internet do systému KOS. Návod naleznete zde ( 739 kB; 13.06.2014 13:12).


Odpovědný pracovník: ... Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Seznam diplomantů

Diplomanti se dostaví v časovém předstihu cca. 60 minut (u prvního není nutný takový předstih).


Detailní průběh vlastních obhajob včetně zabezpečení průběhu obhajob naleznete na tomto odkazu.


Všechny změny či nové skutečnosti, prosím, ihned nahlásit: ... Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.


Poznámka:


26. červen 2017 ... pondělí
komise 0 - místnost C2-83
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
10:00 Radek Bednář TMES  
11:00 Vladimír Boháč TMES  
12:30 David Strial TMES  
13:30 Jakub Svoboda TMES  
11. září 2017 ... pondělí
komise 1 - místnost T4:C1-312
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Daniel Holeš TZSI  
10:00 Vojtěch Smola TZSI  
11:00 Jaroslav Kus TZSI  
12:30 Jiří Plánský TZSI  
13:30 Adam Poloch TZSI  
15:00 Rebeka Starková TZSI  
komise 2 - místnost T4:C2-83
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Martin Přibyl TZSI  
10:00 Jan Trunčka TZSI  
11:00 Pavel Skoupý TZSI  
12:30 Matěj Jarolímek TZSI  
13:30 Martin Libenský TZSI  
15:00 Jan Šibík TZSI  
16:00 Tomáš Rossý TZSI  
komise 3 - místnost T4:C1-311
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Bc. Filip Erdinger VMI  
10:00 Bc. Jan Jágr VMI  
11:00 Bc. Stanislav Gaduš VMI  
12:30 Bc. Vladek Maděra VMI  
13:30 Bc. Jan Kafka VMI  
komise 4 - místnost T4:B1-132
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
09:00 Bc. Martin Březina VMI  
10:00 Bc. Jiří Smola VMI  
11:00 Bc. Aleš Tichý VMI  
12:30 Bc. Ivan Baďura VMI  
13:30 Bc. Miroslav Gregor VMI  
15:00 Bc. Michal Slaný VMI  
12. září 2017 ... úterý
komise 5 - místnost T4:C1-311
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Josef Řehořík TMES  
09:00 Dominik Uherka TMES  
10:00 Otakar Kuchař TMES  
11:30 Tomáš Novotný TMES  
12:30 Petr Rohlena TMES  
komise 6 - místnost T4:C1-310
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Michal Bucko TMES  
09:00 Adam Třešňák TMES  
10:00 Martin Nečas TMES  
11:00 Martin Fronk TMES  
12:30 Matej Kachnič TMES  
13:30 Jan Štros TMES  
komise 7 - místnost T4:C2-83
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Miroslav Mikeš TMES  
09:30 Ondřej Vejmělek TMES  
10:30 David Kašpar TMES  
11:30 Miroslav Mikoláš TMES  
13:00 Jan Veselý TMES  
14:00 Alexandr Lazarov TMES  
komise 8 - místnost T4:C1-312
Začátek Jméno diplomanta Obor Pozn.
08:00 Martin Bilý TMES  
09:00 Jan Dvořák TMES  
10:30 David Vokřál TMES  
11:30 Zdeněk Horák TMES  
12:30 Jan Svoboda TMES  
13:30 Michal Kaňák TMES  

Výstupní list

Odevzdání vyplněného „Výstupního listu“ je nutnou podmínkou pro udělení diplomu na promoci. Výstupní list zrušen od LS 2015/16.

Promoce

Promoce se koná v Betlémské kapli v Praze 1 dne:

  • magisterské studium ...
  • bakalářské studium ...


Script editor: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Generated time: 24.08.2017, 04:46:35