MT2 - Materiály a technologie 2 - průmyslový design - 1

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

NTO - Nekonvenční technologie obrábění - 2341082

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS

POCS - Programování obrábění na CNC strojích - 2341066

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

PVS - Projektování výrobních systémů - 2341004

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

MTR - Strojírenská metrologie - 2341001

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

TE2 - Technologie II. - 2341014

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

TE2 - Technologie II. - 2341014

Čeština:U každého termínu ve zkouškovém období je přidán určitý počet míst výhradně pro studenty předmětu Seminář z Technologie II., kteří uspěli u všech testů na semináři a jdou přímo na ústní zkoušku. Bližší v KOSu.
Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz
Angličtina:Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

TMO - Teorie a metodika obrábění - 2341012

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

ZT2 - Základy technologie II. - 2343038

Jazyk

Datum

Počet

Místnost

Poznámka

Čeština 01. 06. 2017; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
Čeština 08. 06. 2017; 13:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
Čeština 14. 06. 2017; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
Čeština 19. 06. 2017; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
Čeština 28. 06. 2017; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů


Datum vytvoření: 25.11.2017, 02:37:14