FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Souhrnné informace > Podmínky pro získání zápočtu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

APOS - Automatizace programování obráběcích strojů - 2342032 Detailní informace o předmětu

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

BP - Bakalářská práce - 2343991 Detailní informace o předmětu

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

BP - Bakalářská práce - 2343993 Detailní informace o předmětu

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

DP - Diplomová práce - 2343998 Detailní informace o předmětu

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

II - Inovační inženýrství - 2346009 Detailní informace o předmětu

 1. Pravidelná práce na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

KCCS - Komplexní CAD/CAM systémy - 2346017 Detailní informace o předmětu

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

KVS - Kvalita ve strojírenství - 2346016 Detailní informace o předmětu

Splnění zápočtového testu.

MT2 - Materiály a technologie 2 - průmyslový design - 1 Detailní informace o předmětu

100% účast na cvičeních.

MVPS - Modelování výrobních procesů a systémů - 2341017 Detailní informace o předmětu

 1. Pravidelná práce na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

NTO - Nekonvenční technologie obrábění - 2341082 Detailní informace o předmětu

 1. Absolvování cvičení na fakultě a exkurze dle informací na přednáškách/cvičení.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce dle zadání (rozsah cca. 5 stránek).

Zápočet nutno získat do konce zkouškového období (konec června/začátek července - přesněji dle harmonogramu ak. roku).

OP - Oborový projekt - 2342091 Detailní informace o předmětu

 1. Odevzdání závěrečné práce.

ON - Obráběcí nástroje - 2341002 Detailní informace o předmětu

 1. 100 % účast na cvičeních.
 2. Aktivní účast na cvičeních.
 3. Odevzdání samostatné práce dle zadání cvičícího.

OP - Odborná praxe - 2346060 Detailní informace o předmětu

Odevzdání zprávy potvrzené podnikem.

OOP - Optimalizace obráběcího procesu - 2341025 Detailní informace o předmětu

100 % účast na cvičeních.

PMTO - Pokročilá měření v technologii obrábění - 2346008 Detailní informace o předmětu

100% účast na semináři, odevzdání kompletních úloh z měření

PCS - Praktikum obrábění na CNC strojích - 2346018 Detailní informace o předmětu

Samostatně vypracovávané samostatné práce, docházka na cvičení

POCS - Programování obrábění na CNC strojích - 2341066 Detailní informace o předmětu

samostatně vypracovávané práce na dílčí úkoly

PRO3 - Projekt III. - 2342114 Detailní informace o předmětu

Zpracování a obhajoba projektu.

PVP - Projektování výrobních procesů - 2341515 Detailní informace o předmětu

 1. Účast na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

PVS - Projektování výrobních systémů - 2341004 Detailní informace o předmětu

 1. Samostatný a ve cvičeních průběžně testovaný postup řešení individuálního zadání projektu.
 2. Zpracování semestrální práce „Technologický projekt“ s předepsanými náležitostmi.

PMTR - Průmyslová metrologie - 2341702 Detailní informace o předmětu

Aktivní účast na cvičení.

QUA - Quality - 2341080 Detailní informace o předmětu

 1. aktivní účast na cvičeních
 2. individuální vypracování úloh

ŘJ - Řízení jakosti - 2342005 Detailní informace o předmětu

 1. Účast na cvičeních.
 2. Odevzdání řádně vypracovaných referátů.
 3. Splnění zápočtového testu.

STE2 - Seminář z Technologie II. - 2346007 Detailní informace o předmětu

 1. Pravidelná účast na cvičeních.
 2. Plnění úkolů uložených na cvičeních.

MTR - Strojírenská metrologie - 2341001 Detailní informace o předmětu

 1. Účast na cvičeních.
 2. Samostatné zpracování písemných protokolů o měření.

TNJM - Technická normalizace, jakost, metrologie - 2342119 Detailní informace o předmětu

Zpracování semestrální práce.

TE2 - Technologie II. - 2341014 Detailní informace o předmětu

Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.

TE2 - Technologie II. - 2341014 Detailní informace o předmětu

 1. Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.
  • Vyhovující hodnocení z přezkoušení přípravy na cvičení a kontrolních testů.
 2. Včasné odevzdání samostatně vypracovaných zpráv (referátů) z jednotlivých měření a jejich odpovídající úroveň jak obsahová tak i grafická.
 3. Samostatně vypracovaný výrobní postup pro zadanou součástku předložený v předepsaném termínu a zpracovaný v požadované kvalitě, a to s využitím výpočetní techniky.
 4. Získání potřebného počtu bodů (15 z max. 24) a z každé skupiny (úlohy, prezentace, postup) min. 2 body.

Termín pro jejich splnění určují jednotliví cvičící. Není-li určeno jinak, platí konec výukové části příslušného semestru.

TMO - Teorie a metodika obrábění - 2341012 Detailní informace o předmětu

 1. Absolvování všech cvičení (ve zdůvodněných případech omluvu řeší vedoucí asistent).
 2. Vypracování a obhájení předepsaného počtu referátů.

ZT2 - Základy technologie II. - 2343038 Detailní informace o předmětu

 1. 100 % docházka na cvičení (uznává se jedna řádně omluvená absence, ostatní nutno nahradit po dohodě s vyučujícím).
 2. Splnění podmínek závěrečného testu (získání 14 bodů z 20 dosažitelných). V případě neúspěchu jsou možné dva opravné pokusy v termínech, které budou vypsány pro příslušné následující zkouškové období.
 3. Odevzdání samostatně vypracovaných referátů dle programu cvičení.
 4. Zápočet nutno získat do posledního dne příslušného následného zkouškového období.

Zápočet nutno získat do konce příslušného řádného zkouškového období.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 22.03.2019, 18:16:04