FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
Ing. Beránek
(spolunositel)
2012-2014 TA02011367 Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
  Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu forem používaných ve výrobě žárovzdorných a vysoce abrazivních kamenů. Cílem je zvýšení abrazivní odolnosti forem vedoucí k až řádově vyšší životnosti díky využití nových konstrukčních řešení a moderních plazmově nanášených keramických povlaků. Na základě získaných poznatků bude vyroben a v reálné výrobě odzkoušen prototyp. Inovování procesu výroby novými formami povede k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti výrobce.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 21.06.2018, 12:29:45