TE2 - Technologie II. - K341014

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 K341014 bakalářské
kombinované
Strojírenství  8/8 z,zk P 5 5 (všechny obory - STR)
2 K341014 bakalářské
kombinované
Teoretický základ strojního inženýrství  8/8 z,zk P 5 5 (bez oboru - TZSI)
3 K341014 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  8/8 z,zk P 5 4 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Lubomír Štajnochr
přednášející Ing. Lubomír Štajnochr
cvičící Ing. Lubomír Štajnochr
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Cíle studia

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Podmínky pro získání zápočtu

Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.

Okruhy otázek ke zkoušce

Osnova přednášek

Úvod – CNC řízené obráběcí stroje.
Současné technologie CNC OS.
Výroba tvarových ploch (závity a ozubení, plochy 3D).
Speciální technologie (nekonvenční, dokončovací a aditivní technologie).

Osnova cvičení

Základy metrologie, základy měření na CMM.
Teorie obrábění, měření sil při obrábění a teploty řezání, studium opotřebení nástrojů.
CNC obráběcí stroje a jejich technologie, nástroje a upínače pro CNC OS.
Programování CNC obráběcích strojů, ruční, dílenské, pomocí menu, systémy CAD/CAM.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:05:54