FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

TE2 - Technologie II. - K341014

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: metody obrábění; programování CNC obráběcích strojů; automatizace výroby; ekonomika výroby; montáž; technologičnost konstrukce; aditivní technologie
 • Požadavky: Základy technologie obrábění.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 K341014 bakalářské
kombinované
Strojírenství  8/8 z,zk P 5 5 (všechny obory - STR)
2 K341014 bakalářské
kombinované
Teoretický základ strojního inženýrství  8/8 z,zk P 5 5 (bez oboru - TZSI)
3 K341014 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  8/8 z,zk P 5 4 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Lubomír Štajnochr
přednášející Ing. Lubomír Štajnochr
cvičící Ing. Lubomír Štajnochr
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Cíle studia

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Podmínky pro získání zápočtu

Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.

Okruhy otázek ke zkoušce

 • Základy metrologie
  Měření rozměru, úhlu, tvaru a polohy. Kontrola zavitu a ozubeni. Druhy mřiidel. Automatizace kontroly. Měření drsnosti. Souřadnicové měření
 • Teorie obrábění
  Princip tvorby třísky, měření sil a teploty řezání, jejich závislost na řezné geometrii, řezných podmínkách a prostředí. Nárůstek. Opotřebení nástrojů. Řezné prostředí.
 • Řezný nástroj
  Materiál břitu a jeho geometrie. Ostření. Příklady a skicy nástrojů pro různé technologie.
 • Ekonomika obráběcího procesu
  Skladba výrobních časů. Volba stroje. Optimalizace řezných podmínek. Hospodárný úběr. Obrobitelnost a řezivost. Zásady tvorby výrobního postupu. Základy technologické dokumentace.
 • Automatizace
  Automatizace tvrdá a pružná, výroby rotačních a nerotačních dílců. Automatizace kontroly a montáže.
 • Technologie NC obráběcích strojů
  Vývoj strojů a jejich řídicích systémů. NC, CNC, DNC řízení. Technologie CNC obráběcích center. Výrobní systémy s NC stroji. Příklady programování NC a CNC strojů. Příklady systémů CAD/CAM. AC řízení. Možnosti využití výpočetní techniky v technologii obrábění. Automatizace technické přípravy výroby. Technologická standardizace.
 • Technologické metody
  Soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování, broušení a dělení materiálu. Výroba závitů a ozubení. Běžně dosahované kvalitativní parametry při obrábění na čisto.
 • Dokončovací a nekonvenční metody
  Dokončovací metody s úběrem a bez úběru materiálu – příklady technologických aplikací a dosahované parametry kvality povrchu. Principy nekonvenčních metod - příklady technologických aplikací.
 • Technologičnost konstrukce
  Zásady technologičnosti konstrukce pro konvenční stroje a pro stroje NC řízené. Hodnocení technologičnosti.
 • Základy montáže
  Organizace montáže. Technologičnost montáže. Druhy montážních činností. Řešení rozměrových řetězců. Technická dokumentace montáže.
 • Příklady výpočtů
  strojních časů, příkonů strojů řezných sil, teploty řezání a vzniklého tepla, mezní dávky, optimální trvanlivosti, optimálních řezných podmínek a úběrů pro jednotlivé způsoby obrábění.

Osnova přednášek

Úvod – CNC řízené obráběcí stroje.
Současné technologie CNC OS.
Výroba tvarových ploch (závity a ozubení, plochy 3D).
Speciální technologie (nekonvenční, dokončovací a aditivní technologie).

Osnova cvičení

Základy metrologie, základy měření na CMM.
Teorie obrábění, měření sil při obrábění a teploty řezání, studium opotřebení nástrojů.
CNC obráběcí stroje a jejich technologie, nástroje a upínače pro CNC OS.
Programování CNC obráběcích strojů, ruční, dílenské, pomocí menu, systémy CAD/CAM.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Literatura

 • Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s., ISBN 978-80-01-03752-2
 • Mádl J; Vrabec M: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-757-5
 • Kafka, J.; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3
 • Vasilko, K.: Teória a prax trieskového obrábania, Prešov: Fakulta Výrobných Technológií (FVT), 2009, 529 s., ISBN 978-80-553-0152-5
 • Vasilko, K., Mádl, J.: Teorie obrábění, Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012, 526 s., ISBN 978-80-7414-460-8


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 19.08.2018, 09:38:28