FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

TAP - Technology of automotive production - E341076

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 E341076 navazující magisterské
prezenční
Master of Automotive Engineering  3+2 z,zk P 4 1 (všechny obory - MAE)
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
přednášející Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.
cvičící Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.
zkoušející Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Individual project including part design, calculations and manufacturing method selection and description.

Literatura

  • Groover, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing. John Wiley, New York, 2002. ()
  • Král, M. – Čermák, J. – Bednář, B. Engineering Technology I. ČVUT, Praha, 2003. ()
  • http://moodle.fs.cvut.cz/ ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:16:04