QUA - Quality - E341080

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 E341080 navazující magisterské
prezenční
Master of Automotive Engineering  2+1 z,zk P 2 S (všechny obory - MAE)
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními pojmy a dokumenty v oblasti managementu kvality. Dále s úlohou metrologie v systémech managementu kvality a základními statistickými metodami využívanými pro zajištění kvality.

Cíle studia

Seznámit studenty se základními pojmy a nástroji používanými v systémech managementu kvality.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. aktivní účast na cvičeních
 2. individuální vypracování úloh

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy v kvalitě, vývoj managementu kvality.
 2. Systémy managementu kvality.
 3. Základní nástroje managementu kvality a základy statistické analýzy.
 4. Statistická regulace výrobních procesů.
 5. Způsobilost výrobních procesů a procesů měření, analýza systémů měření.
 6. Kvalita v předvýrobních etapách.
 7. Úloha metrologie v systémech managementu kvality, moderní metody měření.

Osnova cvičení

 1. Základy zpracování dat, histogram, paretova analýza.
 2. Návaznost měřidel, ověřování, kalibrace.
 3. Statistická regulace procesů.
 4. Hodnocení způsobilosti procesů.
 5. Analýza příčin a důsledků vad - FMEA.
 6. Geometrické specifikace produktu a jejich kontrola.
 7. Zápočtový test.

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:07:39