FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

QUA - Quality - E341080

 • Jazyk(y) předmětu: Angličtina
 • Klíčová slova: kvalita; statistické metody; zajišťování kvality; nástroje; normy
 • Informace o předmětu v systému KOS
 • Studenti s výukou v místnosti T4:H3-67 jsou povinni nosit s sebou přezutí nebo návleky.

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 E341080 navazující magisterské
prezenční
Master of Automotive Engineering  2+1 z,zk P 2 S (všechny obory - MAE)
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními pojmy a dokumenty v oblasti managementu kvality. Dále s úlohou metrologie v systémech managementu kvality a základními statistickými metodami využívanými pro zajištění kvality.

Cíle studia

Seznámit studenty se základními pojmy a nástroji používanými v systémech managementu kvality.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. aktivní účast na cvičeních
 2. individuální vypracování úloh

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy v kvalitě, vývoj managementu kvality.
 2. Systémy managementu kvality.
 3. Základní nástroje managementu kvality a základy statistické analýzy.
 4. Statistická regulace výrobních procesů.
 5. Způsobilost výrobních procesů a procesů měření, analýza systémů měření.
 6. Kvalita v předvýrobních etapách.
 7. Úloha metrologie v systémech managementu kvality, moderní metody měření.

Osnova cvičení

 1. Základy zpracování dat, histogram, paretova analýza.
 2. Návaznost měřidel, ověřování, kalibrace.
 3. Statistická regulace procesů.
 4. Hodnocení způsobilosti procesů.
 5. Analýza příčin a důsledků vad - FMEA.
 6. Geometrické specifikace produktu a jejich kontrola.
 7. Zápočtový test.

Literatura

 • Quality Control For Dummies, Published by Wiley Publishing, Inc. ()
 • Six Sigma for Dummies,Published by Wiley Publishing, Inc. ()
 • Qaulity Management Demystified, Sid Kemp ()
 • Statistical Quality Control, Douglas C. Montgomery ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:04:19