RV - Racionalizace výroby - 2345003

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  2+2 kz V 4 L (pro všechny obory)

Anotace

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Systematická manipulace s materiálem a racionalizace materiálových toků. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Štíhlá výroba. Racionalizace TPV pomocí PC.

Cíle studia

Seznámit posluchače s moderní metodikou racionalizace výrobních procesů obrábění a montáže s přihlédnutím k volbě a ekonomickému způsobu výroby polotovaru i racionalizace projektů příslušných pracovišť a systémů.

Osnova přednášek

 1. Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.
 2. Metody zjišťování spotřeby času. Stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární.
 3. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.Pozorování a měření, rozbor a vyhodnocení.
 4. Teorie náhodných výběrů, momentové pozorování.
 5. Pohybové studie.Metody předem zjištěných časů. Pohybové studie elementární. Využití metody MTM. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST. Racionalizace TPV pomocí softwaru. Procesní pojetí práce.
 6. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě. Horizontální struktura logistického řízení.Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.

Osnova cvičení

 1. Procvičení systému třídění času z hlediska ekonomiky práce.
 2. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací. Úroveň úkonů.
 3. Úvod do použití softwaru ORTIM pro časové analýzy.
 4. Chronometráž. Snímek operace. Vyhodnocení časových řad náměrů.
 5. Standardní a ztrátové časy, jejich klasifikace.
 6. Snímek pracovního dne jednotlivce (NC frézka).
 7. Multimomentkové pozorování, příprava a vyhodnocení (dílna).
 8. Řešení vícestrojové obsluhy NC strojů.
 9. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací. Úroveň pohybů.
 10. Aplikace pohybových studií elementárních a sekvenčních metodou MTM.
 11. Písemný test znalostí a jeho vyhodnocení.
 12. Projekt manipulace s materiálem . Výpočet skladu.
 13. Aplikace softwaru ORTIM pro zjišťování časů v operaci a ve směně. Odevzdání všech zadaných referátů, zápočet.

Literatura

Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006 Niebel,B.: Motion and Time Study, 11-th edition, R.D.IRWIN,Inc. Homewood, Illinois 1992 ()

Doporučená literatura

Zelenka,A.-Preclík,V.: Racionalizace výroby, skripta FS, ČVUT 2004 ORTIM, web pages () Niebel,B.: Motion and Time Study, 3-th edition, R.D.IRWIN,Inc. Homewood, Illinois 1962 () Preclík,V.: Manufacturing methods improvement, lectures, CTU 2005 ()


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:14:10