PCS - Praktikum obrábění na CNC strojích - 2346018

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 Z (pro všechny obory)
2 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Studenti budou pracovat ve vybraných SW z nabídky našeho ústavu a budou postupně seznámeni se všemi potřebnými technikami. Dále pak budou v rámci samostatného projektu vytvářet NC kódy určené pro obrobení součásti na dostupných obráběcích strojích. Projekt pak bude zakončen reálnou výrobou na CNC stroji.

Cíle studia

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům informace o použití různých programovacích metod (Ruční, dílenské, strojní s CAM software) pro programování CNC strojů a umožnit praktickou realizaci jejich projektů.

Podmínky pro získání zápočtu

Samostatně vypracovávané samostatné práce, docházka na cvičení

Osnova cvičení

 1. Seznámení s technologickými možnostmi strojů.
 2. Systémy upínání obrobků.
 3. Systémy upínání nástrojů.
 4. Volba nástroje a jeho geometrie.
 5. Korekce nástrojů a jejich měření.
 6. Volba řezných podmínek a jejich optimalizace.
 7. Strategie vedení nástrojů - hrubování.
 8. Strategie vedení nástrojů - dokončování.
 9. Optimalizace drah nástrojů.
 10. Úpravy a zpracování NC kódu.
 11. Verifikace NC kódu.
 12. Využití sond na CNC stroji.
 13. Zhodnocení obrábění modelu.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovávané semostatné práce. Kontrola vyučujícím.

Zadání

Literatura

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:00:29