FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PCS - Praktikum obrábění na CNC strojích - 2346018

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: CAD/CAM; CNC
 • Informace o předmětu v systému KOS
 • Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o progarmování CNC strojů a CAD/CAM technologie. Tento předmět je doporučen zájemcům o praktickou realizací vlastních programů na CNC stroji.

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 Z (pro všechny obory)
2 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Studenti budou pracovat ve vybraných SW z nabídky našeho ústavu a budou postupně seznámeni se všemi potřebnými technikami. Dále pak budou v rámci samostatného projektu vytvářet NC kódy určené pro obrobení součásti na dostupných obráběcích strojích. Projekt pak bude zakončen reálnou výrobou na CNC stroji.

Cíle studia

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům informace o použití různých programovacích metod (Ruční, dílenské, strojní s CAM software) pro programování CNC strojů a umožnit praktickou realizaci jejich projektů.

Podmínky pro získání zápočtu

Samostatně vypracovávané samostatné práce, docházka na cvičení

Osnova cvičení

 1. Seznámení s technologickými možnostmi strojů.
 2. Systémy upínání obrobků.
 3. Systémy upínání nástrojů.
 4. Volba nástroje a jeho geometrie.
 5. Korekce nástrojů a jejich měření.
 6. Volba řezných podmínek a jejich optimalizace.
 7. Strategie vedení nástrojů - hrubování.
 8. Strategie vedení nástrojů - dokončování.
 9. Optimalizace drah nástrojů.
 10. Úpravy a zpracování NC kódu.
 11. Verifikace NC kódu.
 12. Využití sond na CNC stroji.
 13. Zhodnocení obrábění modelu.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovávané semostatné práce. Kontrola vyučujícím.

Zadání

Literatura

 • Vrabec, M. – Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Doporučená literatura

 • Bilík, O. – Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
 • Štulpa,M.:CNC programování obráběcích strojů, GRADA Publishing, Praha, 2015, ISBN 978-80-247-5269-3
 • http://www.mmsonline.com/ ()
 • http://www.cncreport.com/ ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:01:56