KCCS - Komplexní CAD/CAM systémy - 2346017

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o komplexním nasazení CAD/CAM software při řešení úloh technologického projektování. Studenti budou mít možnost pracovat se špičkovým SW pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a vytvořit v něm rozsáhlý semestrální projekt, který kombinuje návrh (design), technologii i samotnou výrobu na CNC stroji.

Cíle studia

Umožnit studentům se prakticky seznámit s nejnovějšími komplexními CAD/CAM/CAE systémy.

Podmínky pro získání zápočtu

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

Osnova cvičení

 1. Seznámení s komplexním software CAD/CAM/CAE.
 2. Práce s modelem ve 3D prostředí.
 3. Spolupráce mezi moduly CAx software.
 4. Přenos modelů a dat mezi SW.
 5. Technologické možnosti CAM ve 3D.
 6. Technologické možnosti CAM ve více osách.
 7. Optimalizace drah obrábění dle kriterií.
 8. Simulace a verifikace.
 9. Simulace včetně kinematiky stroje.
 10. Postprocesing a zpracování dat.
 11. Simulace NC kódu.
 12. Obrábění na CNC stroji.
 13. Obrábění na CNC stroji.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

Literatura

Elektronické interní prezentace a další materiály dostupné zapsaným studentům. Electronical internal presentations available for accredtied students. ()

Doporučená literatura

http://www.mmspektrum.com/ http://www.mmsonline.com/ ()


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:09:19