FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

KCCS - Komplexní CAD/CAM systémy - 2346017

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: CAD/CAM/CAE; CNC stroje; PLM
 • Požadavky: Absolvování předmětu APOS.
 • Informace o předmětu v systému KOS
 • Předmět je určen pro studenty, kteří již byli s CAx softwarem seznámeni v jiném předmětu vyučovaném na Ú12134.

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o komplexním nasazení CAD/CAM software při řešení úloh technologického projektování. Studenti budou mít možnost pracovat se špičkovým SW pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a vytvořit v něm rozsáhlý semestrální projekt, který kombinuje návrh (design), technologii i samotnou výrobu na CNC stroji.

Cíle studia

Umožnit studentům se prakticky seznámit s nejnovějšími komplexními CAD/CAM/CAE systémy.

Podmínky pro získání zápočtu

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

Osnova cvičení

 1. Seznámení s komplexním software CAD/CAM/CAE.
 2. Práce s modelem ve 3D prostředí.
 3. Spolupráce mezi moduly CAx software.
 4. Přenos modelů a dat mezi SW.
 5. Technologické možnosti CAM ve 3D.
 6. Technologické možnosti CAM ve více osách.
 7. Optimalizace drah obrábění dle kriterií.
 8. Simulace a verifikace.
 9. Simulace včetně kinematiky stroje.
 10. Postprocesing a zpracování dat.
 11. Simulace NC kódu.
 12. Obrábění na CNC stroji.
 13. Obrábění na CNC stroji.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

Literatura

Elektronické interní prezentace a další materiály dostupné zapsaným studentům. Electronical internal presentations available for accredtied students. ()

Doporučená literatura

http://www.mmspektrum.com/ http://www.mmsonline.com/ ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:06:36