KVS - Kvalita ve strojírenství - 2346016

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  2+0 z V 2 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
přednášející Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen pro studenty Fakulty strojní a seznámí je se základními principy a nástroji managementu kvality s ohledem na strojírenství. Studenti budou teoreticky připravení na setkání se systémem kvality ve strojírenském podniku.

Cíle studia

Seznámení se základy managementu kvality.

Podmínky pro získání zápočtu

Splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek

 1. Terminologie.
 2. Ekonomický dopad kvality.
 3. Koncepce TQM a ISO.
 4. Podniková kultura.
 5. Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.
 6. Statisticko-matematické metody.
 7. Nástroje managementu kvality.
 8. Nástroje managementu kvality.
 9. Statistická přejímka.
 10. Kvalita v předvýrobních etapách.
 11. Kvalita ve výrobě.
 12. Audit.
 13. Lidský faktor v systému kvality.

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:08:47