FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

KVS - Kvalita ve strojírenství - 2346016

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  2+0 z V 2 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
přednášející Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen pro studenty Fakulty strojní a seznámí je se základními principy a nástroji managementu kvality s ohledem na strojírenství. Studenti budou teoreticky připravení na setkání se systémem kvality ve strojírenském podniku.

Cíle studia

Seznámení se základy managementu kvality.

Podmínky pro získání zápočtu

Splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek

 1. Terminologie.
 2. Ekonomický dopad kvality.
 3. Koncepce TQM a ISO.
 4. Podniková kultura.
 5. Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.
 6. Statisticko-matematické metody.
 7. Nástroje managementu kvality.
 8. Nástroje managementu kvality.
 9. Statistická přejímka.
 10. Kvalita v předvýrobních etapách.
 11. Kvalita ve výrobě.
 12. Audit.
 13. Lidský faktor v systému kvality.

Literatura

 • NENADÁL, J. a kol.: Moderní management jakosti. Praha, Management Press 2008, 380 s. (ISBN 978-80-7261-186-7)


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:06:07