ZSM - Základy souřadnicového měření - 2346015

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  1+2 z V 3 L (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Jan Šimota
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Jan Šimota

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální problematikou souřadnicového měření v průmyslové výrobě a naučit je základům měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Posluchači jsou seznámeni s konstrukcí CMM, moderními technologiemi snímacích systémů (dotykovými i bezdotykovými) a principy měření ve 3D. Prakticky si pak vyzkouší tvorbu plánu měření pro zadanou součást v software Calypso, včetně simulace měření a přípravy protokolů o měření.

Cíle studia

Naučit studenty základy měření na CMM.

Osnova přednášek

 1. Metrologie legální, vědecká a průmyslová.
 2. Souřadnicové měření v praxi, souřadné systémy, princip souřadnicového měření.
 3. Konstrukční uspořádání CMM.
 4. Snímací systémy - dotykové vs. bezdotykové, bodové vs. skenovací.
 5. Přejímací a periodické zkoušky CMM.
 6. Analýza systému měření - MSA.

Osnova cvičení

 1. Geometrické specifikace produktu.
 2. Seznámení se s metrologickým software Calypso od společnosti Carl Zeiss.
 3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.
 4. Příprava plánu měření.
 5. Vyrovnání součásti.
 6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.
 7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.
 8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.
 9. Simulace měření na CMM.
 10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.
 11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.
 12. Analýza systému měření - metoda GR&R.
 13. Analýza systému měření - vyhodnocení.

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:11:29