FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PMTO - Pokročilá měření v technologii obrábění - 2346008

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: měření při obrábění; opotřebení břitu; upnutí a seřízení nástroje; řezné síly a výkon; teploty při obrábění; simulace řezného procesu; kvalita obrobku
 • Požadavky: ZT2 - Základy technologie II. - 2343038
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 Z (pro všechny obory)
2 individuální
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 L  
vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
cvičící Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s nejmodernějšími metodami měření a analýzy řezného procesu, které se v souvislosti s technologií obrábění používají. Bude probírána látka v těchto bodech: princip a účel měření; funkce, sestava a obsluha moderních měřících zařízení; zpracování a interpretace měřených signálů včetně diskuse důsledků pro praxi a možnosti změny pracovních podmínek.
Výuka bude probíhat jak formou teoretického seznámení s problematikou, tak i praktických měření v rámci úloh. Konkrétně se bude realizovat: snímání detailů řezných nástrojů a obrobků (mikroskop, CCD cam), měření integrity povrchu (kontaktní, bezkontaktní drsnost povrchu, mikrotvrdost, tvrdost, zbytková napětí, přesnost), vyvažování a seřizování nástrojů, měření sil při obrábění, měření teplot při obrábění, simulace řezného procesu a predikce a měření samobuzeného kmitání soustavy S-N-O.

Cíle studia

Seznámit studenty s nejmodernějšími metodami měření a zařízeními, které se v technologii obrábění používají. Naučit studenty využívat tato zařízení a s ohledem na praxi správně interpretovat naměřené výsledky.

Podmínky pro získání zápočtu

100% účast na semináři, odevzdání kompletních úloh z měření

Osnova cvičení

 1. Úvod, seznámení s cíli předmětu, bezpečnost práce.
 2. Měření řezných nástrojů - opotřebení břitu I.
 3. Měření řezných nástrojů - opotřebení břitu II.
 4. Měření řezných nástrojů -upínání, seřízení a vyvážení nástrojů, radiální a axiální házení.
 5. Měření obráběcího procesu - řezné síly a výkon.
 6. Měření obráběcího procesu - teploty při obrábění.
 7. Měření obráběcího procesu - samobuzené vibrace.
 8. Simulace obráběcího procesu.
 9. Měření obrobku - drsnost povrchu.
 10. Měření obrobku - tvrdost, mikrotvrdost, zpevnění povrchu.
 11. Měření obrobku - zbytková napětí povrchu.
 12. Měření obrobku - tvarová a rozměrová přesnost.
 13. Zápočet.

Doporučená literatura

 • Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008
 • Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996
 • Mádl, J., Experimentální metody v teorii obrábění , ČVUT Praha 1988
 • Přikryl, Zdeněk; Musílková, Rosa, Teorie obrábění , Praha : SNTL 1982


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:05:39