STE2 - Seminář z Technologie II. - 2346007, E346007

 

Jazyk

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 Čeština 2346007 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 Z (pro všechny obory)
2 Čeština 2346007 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 L (pro všechny obory)
3 Angličtina E346007 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  0+2 z V 2 Z (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.
cvičící Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Anotace

Seminář je určen na procvičení a upevnění náplně předmětu technologie II. V rámci tohoto předmětu bude možné procvičovat příklady na výpočet technologických podmínek, obrobitelnosti, řezivosti, stanovení Taylorova vztahu. V rámci semináře bude probíráno typové řešení výrobních postupů.

Cíle studia

Cílem je doplnění znalostí z látky předmětu Technologie II.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Pravidelná účast na cvičeních.
 2. Plnění úkolů uložených na cvičeních.

Osnova cvičení

 1. Úvod – nástroje, stroje
 2. Proces obrábění – síly, příkon, tříska, trvanlivost. Výrobní postup - zadání.
 3. Stroje a jejich technologické možnosti. Výrobní postup - volba technologií.
 4. Opotřebení, ostření. Výrobní postup – volba polotovaru, stroje.
 5. Výrobní proces, průmyslová logistika, PLM Software.
 6. Moderní trendy v procesu kontroly výrobků.
 7. Metrologie – chyby, odchylky tvaru a polohy, výpočty odchylek. Způsoby měření délek, úhlů.
 8. Strojní programování, partprogram. Test.
 9. Nástroje. Výrobní postup – nástroje, technologičnost.
 10. Řezné podmínky. Výrobní postup – řezné podmínky.
 11. Kontrola. Výrobní postup – kontrola součásti.
 12. Souhrnný test – ověření znalostí z obsahu semináře.
 13. Zápočet.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně zpracované úlohy na jednotlivá témata

Podklady

Literatura

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:05:19