FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PLOG - Průmyslová logistika - 2345001

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: logistika; zásobování; zásoby; podpora výrobního procesu; distribuce; doprava; skladování; manipulace s materiálem; plánování a řízení výroby
 • Požadavky: Znalost základů projektování výrobních procesů, technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Základní znalosti v oblasti manipulace s materiálem, výrobní logistiky a základů logistiky distribuční a nákupní. Vypracování semestrální práce.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 individuální
individuální
(pro všechny programy)  3+1 kz V 4 L  

Anotace

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly průmyslové logistiky. Logistické cíle a činnosti ve výrobním procesu. Systémy průmyslové logistiky a jejich koncepce. Technické prvky pro průmyslovou logistiku. Počítačová podpora a matematické metody používané v logistice. Logistika zásobovací, výrobní a distribuční. Doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob. Systematická manipulace s materiálem a logistika materiálových toků. Teorie zásob. Objednací systémy. Logistický audit.

Cíle studia

Seznámit posluchače s moderní metodikou průmyslové logistiky v oblasti logistiky výrobní, distribuční i zásobovací.

Osnova přednášek

 1. Cíle průmyslové logistiky, činnosti a náklady. Základy předmětu a rozdělení. Definice logistiky a průmyslové logistiky.
 2. Logistické plánování zdrojů. Subsystémy DRP, CRP, MRP, MPS a jejich okolí.
 3. Průmyslová logistika jako integrovaný systém.
 4. Zásobování. Zásobovací, nákupní a pořizovací (opatřovací) logistika.
 5. Zásobování podle sortimentu.
 6. Logistika výrobní. Základy projektování výrobních procesů a systémů z pohledu výrobní logistiky.
 7. Prostorová a časová struktura výrobního procesu. Průběžná doba.
 8. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.
 9. Subsystem skladování, dopravy a manipulace.
 10. Plánování a řízení výroby jako součást výrobní logistiky. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.
 11. Distribuční logistika. Realizace objednávek. Měření služeb zákazníkům.
 12. Logistický informační system a jeho hlavní části. Poptávkové modely a volba metody.
 13. Logistické technologie. Horizontální struktura logistického řízení a zásoby. Bod rozpojení. Objednací systémy. Základy projektování logistických systémů a technické prostředky pro logistiku. Logistický audit.

Osnova cvičení

 1. Model logistiky malé výrobní společnosti.
 2. Systém ukazatelů pro nákup. Cyklus objednávky a jeho výpočet.
 3. Logistický projekt. Část I.
 4. Kontrolní test.
 5. Logistický projekt. Výpočet a zhodnocení.
 6. Modely zásobování synchronizovaného s výrobou. Strukturní model a bilanční met.
 7. Předpověď poptávky. Sezónní poptávka se skokovým trendem rostoucím.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Semestrální práce ze cvičení, test znalostí z přednášek a povinné literatury.

Literatura

 • Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

Doporučená literatura

 • Gross, I.: Logistika, VŠCHT 1999


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:09:26