FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

DP - Diplomová práce - 2343998

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  0+10 z P 10 4 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  0/20 z P 10 4 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.; prof. Dr. Ing. František Holešovský; Ing. Jiří Kyncl; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Jan Urban; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.

Cíle studia

Příprava studentů k závěrečné práci.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

Osnova cvičení

 1. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
 2. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
 3. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
 4. Databáze a rešerše literatury.
 5. Databáze a rešerše literatury.
 6. Technická normalizace.
 7. Ochrana průmyslového vlastnictví.
 8. Zásady psaní závěrečné práce.
 9. Tvůrčí práce.
 10. Tvůrčí práce.
 11. Tvůrčí práce.
 12. Kolokvium DP.
 13. Kolokvium DP.

Podklady

Literatura

 • ČSN ISO 690


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 19.08.2018, 09:38:23