BP - Bakalářská práce - 2343993

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  0+6 z P 5 6 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  0/6 z P 5 6 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.; prof. Dr. Ing. František Holešovský; Ing. Jiří Kyncl; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Jan Urban; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.

Cíle studia

Příprava studentů k závěrečné práci.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

Osnova cvičení

 1. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
 2. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
 3. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
 4. Databáze a rešerše literatury.
 5. Databáze a rešerše literatury.
 6. Technická normalizace.
 7. Ochrana průmyslového vlastnictví.
 8. Zásady psaní závěrečné práce.
 9. Tvůrčí práce.
 10. Tvůrčí práce.
 11. Tvůrčí práce.
 12. Kolokvium BP.
 13. Kolokvium BP.

Podklady

Literatura


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:21:00