FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

ZT2 - Základy technologie II. - 2343010, E343010, K343010

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština, Angličtina
 • Klíčová slova: obrábění; výrobní technologie třískového obrábění; soustružení; frézování; vrtání; vyvrtávání; broušení
 • Informace o předmětu v systému KOS
 • V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci úřední zapsán cca polovině studentů předmět 2333038 Základy technologie I. a druhé polovině studentů předmět 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapíše z této dvojice předmět zbývající.

 

Jazyk

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 Čeština 2343010 bakalářské
prezenční
(pro všechny programy)  1+1 z PV 2 1 (pro všechny obory)
2 Čeština 2343010 bakalářské
prezenční
(pro všechny programy)  1+1 z PV 2 2 (pro všechny obory)
3 Čeština K343010 bakalářské
kombinované
Strojírenství  4/4 z P 2 2 (všechny obory - STR)
4 Čeština K343010 bakalářské
kombinované
Teoretický základ strojního inženýrství  4/4 z P 2 2 (bez oboru - TZSI)
5 Čeština K343010 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  4/4 z P 2 2 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
6 Angličtina E343010 bakalářské
prezenční
Strojírenství  1+1 z P 2 2 (všechny obory - STR)
7 Angličtina E343010 bakalářské
prezenční
Teoretický základ strojního inženýrství  1+1 z P 2 2 (bez oboru - TZSI)
vedoucí Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
přednášející Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
cvičící Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.

Anotace

Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.

Cíle studia

Seznámení a praktické ověření základních pojmů strojírenské technologie v oblasti třískového obrábění. Seznámení se základní terminologií, normativními pojmy v aplikaci na jednotlivé základní způsoby obrábění. Osvojení základních technologických možností a vztahů pro technologické a ekonomické výpočty potřebné pro tvorbu technologických postupů a projektů.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. 100 % docházka na cvičení (uznává se jedna řádně omluvená absence, ostatní nutno nahradit po dohodě s vyučujícím).
 2. Splnění podmínek závěrečného testu (získání 14 bodů z 20 dosažitelných). V případě neúspěchu jsou možné dva opravné pokusy v termínech, které budou vypsány pro příslušné následující zkouškové období.
 3. Odevzdání samostatně vypracovaných referátů dle programu cvičení.
 4. Zápočet nutno získat do posledního dne příslušného následného zkouškového období.

Zápočet nutno získat do konce příslušného řádného zkouškového období.

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy procesu obrábění.
 2. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje.
 3. Technologické podmínky procesu obrábění.
 4. Obrábění rotačních ploch - soustružení.
 5. Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování.
 6. Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání.
 7. Protahování, dělení materiálu, broušení.

Osnova cvičení

 1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
 2. Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení.
 3. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje.
 4. Praktická dílenská cvičení.
 5. Praktická dílenská cvičení.
 6. Praktická dílenská cvičení.
 7. Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet.

Termíny, přihlášení

Datum

Počet

Místnost

Poznámka

29. 05. 2018; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
31. 05. 2018; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
04. 06. 2018; 13:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
07. 06. 2018; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
11. 06. 2018; 13:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
22. 06. 2018; 09:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů
25. 06. 2018; 13:00 0 E3-27 náhradní termín pro opravné testy a odevzdání referátů

Okruhy témat k zápočtovému testu

 1. Základní pojmy procesu třískového obrábění, definice pohybů - základní kinematické schéma, řezné (technologické podmínky – vc. f, ap ) a jejich jednotky, průřez třísky AD.
 2. Základní pojmy terminologie řezných nástrojů, nástrojová geometrie břitu, soustava nástrojových rovin (Pr, Po, Ps, Pf ), nástrojové řezné úhly – definice a význam pro řezný proces a výsledek procesu.
 3. Základní způsoby obrábění (metody obrábění):
  • Soustružení
  • Frézování
  • Vrtání (vyhrubování, vystružování a zahlubování)
  • Vyvrtávání
  • Obrážení a hoblování
  • Broušení rovinné a na kulato
 4. Pro tyto uvedené výrobní způsoby základní znalosti v rozsahu:
  1. Princip (kinematické schéma), podstata příslušného výrobního způsobu, základní výpočty řezných podmínek, strojního času a průřezu třísky.
  2. Používané obráběcí stroje, terminologie, kinematika – vyznačení pracovních pohybů včetně jednotek
  3. Používané nástroje a jejich názvy, způsob použití, upínání nástrojů a obrobků.
  4. Dosahované kvalitativní parametry obrobené plochy, (drsnost povrchu Ra , přesnost vyjádřená stupňem přesnosti IT) a to obvyklých rozsazích a nejlepší dosahované hodnoty.

Zadání

Literatura

 • Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008
 • Boothroyd, G., Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. Marcel Dekker, Inc., New York and Basel, 1989 ()

Doporučená literatura

 • Dillinger, J.: Moderní strojírenství pro školu a praxi. Europa-Sobotáles CZ. Praha 2007
 • Neely J.E.: Practical Machine Schop. John Wiley, New York, 1982


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 21.06.2018, 12:27:33