PRO3 - Projekt III. - 2342114

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  0+5 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  0/10 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.; prof. Dr. Ing. František Holešovský; Ing. Jiří Kyncl; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Jan Urban; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na řešení komplexních úloh z oblasti obrábění, projektování a metrologie.

Cíle studia

V rámci týmové spolupráce řešit zadané úlohy. Zdokonalit studenty v týmové spolupráci, která zahrnuje jak získání, tak aplikaci poznatků a schopností.

Podmínky pro získání zápočtu

Zpracování a obhajoba projektu.

Osnova cvičení

 1. Zadání komplexní úlohy.
 2. Strukturování týmu a rozdělení prací.
 3. seznámení se s řešenou problematikou.
 4. Vyhledání informací, rešerše.
 5. Kontrolní bod.
 6. Řešení prací na projektu.
 7. Řešení prací na projektu.
 8. Řešení prací na projektu.
 9. Kontrolní bod.
 10. Úpravy řešení.
 11. Ověřování navržených postupů.
 12. Vyhotovování závěrečné zprávy.
 13. Obhajoba řešení projektu.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovaná semestrální práce se závěrečnou obhajobou.

Okruhy pro semestrální práci


Datum vytvoření: 21.06.2018, 12:25:53