FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PRO3 - Projekt III. - 2342114

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: technologie obrábění; metrologie; projektování; týmová práce
 • Požadavky: Znalosti metod technologie obrábění, projektování a metrologie.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  0+5 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  0/10 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.; prof. Dr. Ing. František Holešovský; Ing. Jiří Kyncl; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Jan Urban; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na řešení komplexních úloh z oblasti obrábění, projektování a metrologie.

Cíle studia

V rámci týmové spolupráce řešit zadané úlohy. Zdokonalit studenty v týmové spolupráci, která zahrnuje jak získání, tak aplikaci poznatků a schopností.

Podmínky pro získání zápočtu

Zpracování a obhajoba projektu.

Osnova cvičení

 1. Zadání komplexní úlohy.
 2. Strukturování týmu a rozdělení prací.
 3. seznámení se s řešenou problematikou.
 4. Vyhledání informací, rešerše.
 5. Kontrolní bod.
 6. Řešení prací na projektu.
 7. Řešení prací na projektu.
 8. Řešení prací na projektu.
 9. Kontrolní bod.
 10. Úpravy řešení.
 11. Ověřování navržených postupů.
 12. Vyhotovování závěrečné zprávy.
 13. Obhajoba řešení projektu.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovaná semestrální práce se závěrečnou obhajobou.

Okruhy pro semestrální práci


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 25.09.2018, 02:13:57