APOS - Automatizace programování obráběcích strojů - 2342032

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  1+2 kz P 3 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  4/10 kz P 3 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.
přednášející Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Využití výpočetní techniky pro přípravu NC programů pro soustružnické a frézovací stroje. Využití meřicích sond na CNC obráběcích strojích.

Cíle studia

Seznámit studenty se základními možnostmi automatizace přípravy programů pro CNC obráběcí stroje.

Podmínky pro získání zápočtu

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

Osnova přednášek

 1. Software CAM a CAD/CAM.
 2. Software CAM účelově a technologicky zaměřené.
 3. Technologie CNC obráběcích strojů.
 4. Programování CNC strojů a software pro verifikaci NC programů.
 5. Software dílenského programování.
 6. Software CAD/CAM - komplexní. Simultánní inženýrství.
 7. Možnosti využití sond na CNC obráběcích strojích.

Osnova cvičení

 1. CAD/CAM - modelování v rovině a v prostoru.
 2. Práce s CAD/CAM – účelově zaměřeným.
 3. Práce s CAD/CAM – technologicky zaměřeným.
 4. Sestavení partprogramu pro frézování.
 5. Optimalizace drah pro hrubování.
 6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.
 7. Verifikace CL dat.
 8. Verifikace NC programu.
 9. Obrábění na CNC řízené frézce.
 10. Obrábění na CNC řízené frézce.
 11. Obrábění na CNC řízené frézce.
 12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.
 13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.

Podklady

 1. návrh - logo ( 305 kB; 14.09.2012 13:45)

Literatura

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:04:43