FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

APOS - Automatizace programování obráběcích strojů - 2342032

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: programování CNC obráběcích strojů; sondy na CNC obráběcích strojích
 • Požadavky: Znalosti metod technologie obrábění.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  1+2 kz P 3 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  4/10 kz P 3 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.
přednášející Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Využití výpočetní techniky pro přípravu NC programů pro soustružnické a frézovací stroje. Využití meřicích sond na CNC obráběcích strojích.

Cíle studia

Seznámit studenty se základními možnostmi automatizace přípravy programů pro CNC obráběcí stroje.

Podmínky pro získání zápočtu

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

Osnova přednášek

 1. Software CAM a CAD/CAM.
 2. Software CAM účelově a technologicky zaměřené.
 3. Technologie CNC obráběcích strojů.
 4. Programování CNC strojů a software pro verifikaci NC programů.
 5. Software dílenského programování.
 6. Software CAD/CAM - komplexní. Simultánní inženýrství.
 7. Možnosti využití sond na CNC obráběcích strojích.

Osnova cvičení

 1. CAD/CAM - modelování v rovině a v prostoru.
 2. Práce s CAD/CAM – účelově zaměřeným.
 3. Práce s CAD/CAM – technologicky zaměřeným.
 4. Sestavení partprogramu pro frézování.
 5. Optimalizace drah pro hrubování.
 6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.
 7. Verifikace CL dat.
 8. Verifikace NC programu.
 9. Obrábění na CNC řízené frézce.
 10. Obrábění na CNC řízené frézce.
 11. Obrábění na CNC řízené frézce.
 12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.
 13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.

Podklady

 1. návrh - logo ( 305 kB; 14.09.2012 13:45)

Literatura

 • Vrabec, M. – Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
 • Bilík, O. – Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
 • MMS Online ()

Doporučená literatura

 • Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.
 • Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.
 • Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.
 • Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990
 • POPPEOVÁ Viera; ČUBOŇOVÁ Nadežda. Programovanie CNC strojov. ŽU v Žilině, 2000, ISBN 80-7100-777-3.
 • About Kovoprog ()
 • Shop-floor machining with Delcam’s PowerMILL ()
 • FeatureCAM ()
 • ArtCAM ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:00:28