ŘJ - Řízení jakosti - 2342005

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  1+1 kz P 2 4 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  8/2 kz P 2 4 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
přednášející Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
cvičící Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
zkoušející Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Anotace

Základní pojmy z řízení jakosti, kde se jakost vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody: statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování jakosti v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů ŘJ.

Cíle studia

Seznámit studenta se základními pojmy a metodami používanými v řízení jakosti.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Účast na cvičeních.
 2. Odevzdání řádně vypracovaných referátů.
 3. Splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy v jakosti, životní cyklus výrobku, odpovědnost za jakost.
 2. Vývoj jakosti k TQM, význam metrologie pro jakost.
 3. Základní statistické pojmy, statistická regulace.
 4. Statistická regulace - dokončení, statistická přejímka.
 5. Jakost v předvýrobních etapách, metody FMEA aQFD.
 6. Zlepšování jakosti, podněty, metody.
 7. Normy ISO 9 000:2000, 14 000, struktura, význam.

Osnova cvičení

 1. Základy zpracování dat, konstrukce histogramu, testy odlehlých hodnot.
 2. Paretova analýza, diagram stability výrob. procesu.
 3. Kalibrace měřidel.
 4. Simulace statistické regulace v laboratoři (z naměřených hodnot).
 5. Ukázka SW pro statistickou regulaci s různými průběhy procesů.
 6. Brainwritting.
 7. Zápočtový test.

Podklady

Prezentace

 1. vlastnosti kvalitního výrobku, Juranova spirála ( 48 kB; 30.09.2003 10:45)
 2. vývoj k TQM, podněty, vztah metrologie a jakosti ( 44 kB; 14.10.2003 11:21)
 3. Základy statistiky
 4. Metody SPC
 5. Statistická přejímka
 6. Metoda FMEA ( 51 kB; 30.12.2005 16:10)
 7. Zlepšování (více než 7 nástrojů z The Quality Toolbox) ( 224 kB; 11.01.2006 22:12)
 8. Systémy managementu jakosti ( 75 kB; 02.01.2005 19:22)

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:10:26