FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Department of machining, process planning and metrology > Courses > Course information

Čeština English
Homepage
Department
Basic information
Academic stuff
Employees
Ph.D. students
Personnel
List
All teachers
Personnel information
Divisions
Division of machining theory
Division of machining technology
Division of process and systems planning
Division of metrology
Courses
List of courses
Search
Summary information
Annotations
Conditions for obtaining assessment
Terms of exams
Course information
Research and development
Publications (in Czech)
Projects
CTU links
Department of Manufacturing Technology
Faculty Departments
Faculty of mechanical engineering
Czech technical university
University Libraries

ŘJ - Quality control - 2342005

 

Study

Study programme

Range

Termination

Type

Credits

Semester

Branchs

Academic year: 2017/18
1 bachelor
full-time
Production and economics in engineering  1+1 ca O 2 4 Technology, Materials and Economy in Engineering
2 bachelor
part-time
Production and economics in engineering  8/2 ca O 2 4 Technology, Materials and Economy in Engineering
supervisor(s) Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
lecturer(s) Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
practicer(s) Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
examiner(s) Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Synopsis

Basic quality control terms, where is quality created, who is responsible for a quality. Basic statistical terms and distributions. Statistical methods: statistical process control, statistical sampling. Tools and methods for a quality assurance during product lifetime cycle. Standards 9 000 and 14 000, certification of quality control systems.

Goals of study

Make students acquainted with basic terms and methods of quality control.

Course curriculum

 1. Basic concept of quality, product life cycle, responsibility for quality.
 2. Developement of quality to TQM, metrology and quality.
 3. Basic statistical concepts, quality control.
 4. Statistical control-finishing, statistical acceptance.
 5. Preproduction quality, QFD and FMEA methods.
 6. Quality improvement, suggestions, methods.
 7. Standards ISO 9 000:2 000, 14 000, structure, importance.

Training course curriculum

 1. Fundamental date manufacturing, histogram, outliers tests.
 2. Pareto analysis, stability chart.
 3. Gauge calibration.
 4. Statistical control simulation in laboratory.
 5. SW for statistical control show.
 6. Brainwritting.
 7. Credit test.

Recommended literature

 • Kvalita a GPS ()
 • Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999. ()
 • Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998. ()
 • WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky ()
 • Juran’s Quality Control Handbook


Script editor: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Generated time: 19.06.2018, 22:18:08