FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PMTR - Průmyslová metrologie - 2341702

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk P 5 2 Výrobní a materiálové inženýrství; Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk P 5 2 Výrobní a materiálové inženýrství; Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
3 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk PV 5 2 Řízení a ekonomika podniku
4 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk PV 5 2 Řízení a ekonomika podniku
5 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk P 5 4 (bez oboru - PR40)
6 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk P 5 4 (bez oboru - PR40)
11 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk PV 5 4 Výrobní a materiálové inženýrství
12 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk PV 5 4 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Jan Šimota; Ing. Jan Urban
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Anotace

Teoretický úvod do měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Studenti se seznámí s konstrukcí a senzory CMM. Získají důležité poznatky z oblasti počítačové tomografie a reverzního inženýrství. Představíme jim aplikace CMM v průmyslu. S tím souvisí i metoda MSA, včetně stanovování nejistoty měření.

Cíle studia

Rozšířit znalosti na širší oblast metrologie.

Podmínky pro získání zápočtu

Aktivní účast na cvičení.

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky 3D měření.
 2. Konstrukce CMM s kartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.
 3. Konstrukce CMM s nekartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.
 4. Senzory CMM.
 5. Počítačová tomografie.
 6. Reverzní inženýrství.
 7. Aplikace CMM v průmyslu s dotykovým snímacím systémem.
 8. Aplikace CMM v průmyslu s optickým snímacím systémem.
 9. Přejímací a periodické zkoušky.
 10. MSA.
 11. Nejistoty měření.
 12. Měření ozubení.
 13. Optické systémy pro hodnocení profilu povrchu.

Osnova cvičení

 1. Geometrické specifikace produktu.
 2. Seznámení se s metrologickým software.
 3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.
 4. Příprava plánu měření.
 5. Vyrovnání součásti.
 6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.
 7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.
 8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.
 9. Simulace měření na CMM.
 10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.
 11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.
 12. Analýza systému měření - metoda GR&R.
 13. Analýza systému měření - vyhodnocení.

Podklady

Literatura

 • Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology ()
 • Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt ()
 • Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995) ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:02:13