AMP - Automatizace montážních procesů - 2341102

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Průmysl 4.0  2+2 z,zk P 5 1 (bez oboru - PR40)
2 navazující magisterské
kombinované
Průmysl 4.0  10/6 z,zk P 5 1 (bez oboru - PR40)
přednášející Ing. Jiří Kyncl
cvičící Ing. Jiří Kyncl
zkoušející Ing. Jiří Kyncl

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.

Cíle studia

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:12:25