AMP - Automatizace montážních procesů - 2341102

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Průmysl 4.0  2+2 z,zk P 5 1 (bez oboru - PR40)
2 navazující magisterské
kombinované
Průmysl 4.0  10/6 z,zk P 5 1 (bez oboru - PR40)
vedoucí doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.
přednášející Ing. Jiří Kyncl; doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.
cvičící Ing. Antonie Burešová; Ing. Jiří Kyncl; doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.
zkoušející Ing. Jiří Kyncl; doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.

Cíle studia

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.

Literatura


Datum vytvoření: 21.01.2018, 00:03:13