STO - Speciální technologie obrábění - 2341068

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  3+2 z,zk P 5 6 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  12/6 z,zk P 5 6 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
přednášející prof. Dr. Ing. František Holešovský; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
cvičící Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
zkoušející prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Anotace

Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu. Tvrdé a přesné obrábění, ekonomika a ekologie strojírenství. Ovlivnění povrchové vrstvy volbou metody obrábění a parametry procesu. Nové metody abrazivního obrábění, broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů. Fyzikální metody obrábění, metody výroby závitů a ozubených kol, dokončovací metody. Technologie v letecké výrobě, automobilovém průmyslu, energetice a dalších oblastech.

Cíle studia

Rozšíření znalostí studentů o nové metody obrábění, progresivní nástrojové materiály, řezné podmínky a jejich vliv na integritu obrobeného povrchu včetně aplikace v různých oblastech průmyslu.

Osnova přednášek

 1. Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu.
 2. Integrita povrchu z hlediska vývoje řezných materiálů.
 3. Tvrdé a přesné obrábění. Ekologie strojírenství.
 4. Ekonomika obrábění, výrobní náklady a optimalizace řezných podmínek.
 5. Integrita dokončovaných povrchů abrazivními metodami.
 6. Ovlivnění povrchové vrstvy při dynamickém zatížení volbou metody obrábění a parametry procesu.
 7. Nové metody abrazivního obrábění.
 8. Broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů.
 9. Fyzikální metody obrábění.
 10. Metody výroby závitů a ozubených kol.
 11. Dokončovací metody.
 12. Technologie v letecké výrobě a automobilovém průmyslu.
 13. Technologie v energetice a dalších oblastech.

Osnova cvičení

 1. Aplikace řezných materiálů včetně výpočtu řezných podmínek a ekonomického porovnání.
 2. Aplikace řezných materiálů včetně výpočtu řezných podmínek a ekonomického porovnání (úloha - referát).
 3. Obrobitelnost materiálů a její vliv výrobní technologie.
 4. Obrobitelnost materiálů a její vliv výrobní technologie (úloha - referát).
 5. Broušení – řezné podmínky, ekvivalentní tloušťka třísky a diagram broušení.
 6. Broušení – řezné podmínky, ekvivalentní tloušťka třísky a diagram broušení (úloha - referát).
 7. Frézování ušlechtilými nástrojovými materiály.
 8. Frézování ušlechtilými nástrojovými materiály (úloha - referát).
 9. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě.
 10. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě (úloha - referát).
 11. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě exkurze.
 12. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě exkurze.
 13. Shrnutí probírané látky, kontrola referátů a zápočet.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Zpracování referátů k jednotlivým úlohám

Prezentace


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:10:42