FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

POCS - Programování obrábění na CNC strojích - 2341066

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+3 z,zk P 5 2 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk P 5 2 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
přednášející Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
zkoušející Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Zpracování modelů pro odlévání, resp. modelů dutin zápůstek do formy NC programů pro CNC řízenou frézku. Využití CAM systémů. Optimalizace drah nástrojů s ohledem na čas cyklu a dosaženou kvalitu obrobené plochy.

Cíle studia

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami programování CNC strojů.

Podmínky pro získání zápočtu

samostatně vypracovávané práce na dílčí úkoly

Osnova přednášek

 1. Úvod do 3D obrábění.
 2. Postupy 3D obrábění.
 3. Problematika importu modelů. Úprava modelů. Definice obráběcího nástroje a řezných podmínek pro nástroj.
 4. Hranice a obrazce. Jejich význam a použití.
 5. Pracovní roviny. Volba pracovních rovin a jejich význam. Obrábění ve 4D.
 6. Správná volba technologie.
 7. Volba technologických podmínek.
 8. Simulace a verifikace.
 9. Tvorba výstupů v CAMu.
 10. Postprocesing a postprocesory.
 11. NC kód a jeho úpravy, ověření NC kódu.
 12. CAM a jeho zapojení do PLM.
 13. Vývojové trendy strojního programování.

Osnova cvičení

 1. Úvod.
 2. Postupy pro 3D obrábění. Hrubování.
 3. Dokončování strategie.
 4. Import modelu a jeho úprava. Definice řezných nástrojů a zadání jejich řezných podmínek.
 5. Dokončování s použitím hranic a obrazců.
 6. Postupy pro 4D obrábění. Hrubování, dokončování.
 7. Práce na semestrální úloze.
 8. Práce na semestrální úloze.
 9. Práce na semestrální úloze.
 10. Práce na semestrální úloze.
 11. Práce na semestrální úloze.
 12. Práce na semestrální úloze.
 13. Zápočet.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Samostatně vypracovávané práce na dílčí úkoly. Vypracovaná semestrální práce ve formě partprogramu pro navrženou součást a její obrobení na stroji.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Exkurze

Exkurze 4.4.2013 do fy Misan ()

Literatura

 • Vrabec, M. – Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Doporučená literatura

 • Bilík, O. – Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 06:55:52