FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

SVP - Simulace výrobních procesů - 2341065

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Průmysl 4.0  2+2 z,zk P 4 2 (bez oboru - PR40)
2 navazující magisterské
kombinované
Průmysl 4.0  10/6 z,zk P 4 2 (bez oboru - PR40)
vedoucí Ing. Jiří Kyncl
přednášející Ing. Jiří Kyncl
cvičící Ing. Tomáš Kellner; Ing. Jiří Kyncl
zkoušející Ing. Jiří Kyncl

Anotace

Automatizace a robotizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích, obráběcích, povrchových úprav a měřicích. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Navrhování a programování robotických pracovišť a automatizovaných výrobních linek. Možnosti využití počítačové podpory, monitorování a řízení výrobních procesů.

Osnova přednášek

 1. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... slévání, tváření - rozdělení a stručný popis
 2. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... svařování, povrch. úpravy - rozdělení a popis
 3. Návrh automatizace a robotizace výrobních technologií ... základní charakteristiky robotických systémů, periferní zařízení, možnosti použití, způsoby řízení a programování
 4. Zásady přípravy výroby pro automatické výrobní linky, navrhování přípravků
 5. Senzorické systémy využitelné pro technologické aplikace a monitorování procesu výroby
 6. Využití počítačové podpory v oblasti tváření ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
 7. Využití počítačové podpory v oblasti slévání ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
 8. Využití počítačové podpory v oblasti svařování ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsl.
 9. Kontrola kvality ... rozdělení a možnosti využití metod NDT, automat. kontrolní linky pro povrch. a vnitřní vady
 10. CAM a jeho úloha v PLM, trendy strojního programování v rámci strategie Průmysl 4.0
 11. Využití počítačové podpory v oblasti obrábění - volba technologie a technologických podmínek, numerické simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
 12. Kontrola kvality v oblasti geometrických specifikací produktu ? moderní prostředky metrologie, přístupy in-line a in-proces metrologie
 13. Využití počítačové podpory v oblasti měření - simulace kontroly kvality s využitím CMM

Osnova cvičení

 1. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... slévání, tváření - rozdělení a stručný popis
 2. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... svařování, povrch. úpravy - rozdělení a popis
 3. Návrh automatizace a robotizace výrobních technologií ... základní charakteristiky robotických systémů, periferní zařízení, možnosti použití, způsoby řízení a programování
 4. Zásady přípravy výroby pro automatické výrobní linky, navrhování přípravků
 5. Senzorické systémy využitelné pro technologické aplikace a monitorování procesu výroby
 6. Využití počítačové podpory v oblasti tváření ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
 7. Využití počítačové podpory v oblasti slévání ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
 8. Využití počítačové podpory v oblasti svařování ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsl.
 9. Kontrola kvality ... rozdělení a možnosti využití metod NDT, automat. kontrolní linky pro povrch. a vnitřní vady
 10. CAM a jeho úloha v PLM, trendy strojního programování v rámci strategie Průmysl 4.0
 11. Využití počítačové podpory v oblasti obrábění - volba technologie a technologických podmínek, numerické simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
 12. Kontrola kvality v oblasti geometrických specifikací produktu ? moderní prostředky metrologie, přístupy in-line a in-proces metrologie
 13. Využití počítačové podpory v oblasti měření - simulace kontroly kvality s využitím CMM

Literatura

 • Vrabec, M., Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str.ISBN 80-01-03045-8
 • Appleton, E., Williams, D.J.: Industrial Robot Applications, Halsted press, 2011 ()
 • Groover, M.P.: Fundamentals of Modern Manufacturing ? Materials, Processes, and Systems, 4. edition, Wiley,2007, ISBN 978-0470-467008 ()
 • Groover, M. P., Weiss, M., Nagel, R. N. and Odrey, N. G., "Industrial Robotics: Technology, Programming and Applications", McGraw-Hill, Inc., New York, NY, 546 pp.,1986., with Morris, 1998 ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 21.06.2018, 12:25:17