TOC - Technologie obrábění s CAM - 2341063

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk PV 6 4 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk PV 6 4 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
přednášející Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
zkoušející Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.

Cíle studia

Seznámit studenty s možnostmi velkého CAD CAM systému.

Osnova přednášek

 1. Moderní CAD/CAM systémy.
 2. Modelování v rovině.
 3. Modelování v prostoru.
 4. Práce na sestavě.
 5. Úprava modelu a význam technologických přídavků.
 6. Příprava partprogramu.
 7. Definice polotvaru a souřadného systému.
 8. Sestavení partprogramu pro frézování.
 9. Význam a definice různých strategií obrábění.
 10. Simulace a ladění partprogramu.
 11. Postprocesing CL dat.
 12. Generování NC programu.
 13. Verifikace CL dat a NC programů.

Osnova cvičení

 1. CAD/CAM - modelování v rovině.
 2. CAD/CAM - modelování v prostoru.
 3. CAD/CAM - modelování v prostoru.
 4. Sestavení partprogramu pro frézování.
 5. Optimalizace drah pro hrubování.
 6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.
 7. Verifikace CL dat.
 8. Verifikace NC programu.
 9. Obrábění na CNC řízené frézce.
 10. Obrábění na CNC řízené frézce.
 11. Obrábění na CNC řízené frézce.
 12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.
 13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.

Literatura

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:14:27