OOP - Optimalizace obráběcího procesu - 2341025

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+1 z,zk PV 4 4 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk PV 4 4 Výrobní a materiálové inženýrství
3 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+1 z,zk PV 4 2 Řízení a ekonomika podniku
4 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk PV 4 2 Řízení a ekonomika podniku
vedoucí prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
přednášející prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
cvičící prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
zkoušející prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Anotace

Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem, složitější případy optimalizací. Kritéria optimálnosti, omezující podmínky a jejich matematická formulace. Oblasti přípustných řešení. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace. Komplexní způsoby optimalizací. SW pro optimalizaci. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Podklady pro optimalizaci. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Cíle studia

Znát principy určování optimálních řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů z hlediska minimálních výrobních nákladů.

Podmínky pro získání zápočtu

100 % účast na cvičeních.

Osnova přednášek

 1. Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů.
 2. Vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů.
 3. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem.
 4. Složitější případy optimalizací.
 5. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium minimálních výrobních nákladů.
 6. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium maximální produktivity, kritérium maximálního úběru.
 7. Omezující podmínky a jejich matematická formulace.
 8. Omezující podmínky a jejich matematická formulace - pokračování.
 9. Oblasti přípustných řešení.
 10. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace.
 11. Komplexní způsoby optimalizací.
 12. Podklady pro optimalizaci. SW pro optimalizaci.
 13. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Osnova cvičení

 1. Výpočet příkonu na obrábění a otáček při obrábění vysokými rychlostmi progresivními řeznými nástroji.
 2. Formulace omezujících podmínek.
 3. Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.
 4. Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.
 5. Výpočet výrobních nákladů ve variantách.
 6. Algoritmizace optimalizačních postupů.

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:00:51