FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

MVPS - Modelování výrobních procesů a systémů - 2341017

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: výrobní systém; modelování systémů; rozbor součástkové základny; rozmísťovací problém; simulace; hromadná obsluha; shluková analýza
 • Požadavky: Základy projektování výrobních procesů a systémů.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk P 4 4 Řízení a ekonomika podniku
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk P 4 4 Řízení a ekonomika podniku
vedoucí Ing. Jiří Kyncl
přednášející Ing. Jiří Kyncl
cvičící Ing. Jiří Kyncl
zkoušející Ing. Jiří Kyncl

Anotace

Teorie a metodika navrhování modelů pro strojírenské výrobní procesy a systémy.

Cíle studia

Cílem předmětu je poskytnout hlubší teoretický základ a metodické nástroje pro projektování výrobních procesů a systémů.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Pravidelná práce na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Systém - obecné pojmy z hlediska modelování.
 2. Vlastnosti systémů. Popis systému pro účely modelování.
 3. Modelování systémů. Podobnost jako základ modelování.
 4. Druhy modelů. Obecný postup modelování.
 5. Identifikace systému – metodika, prostředky metriky, postup identifikace.
 6. Zápis systému. Jazyky zápisu systému – druhy, využití.
 7. Systémová analýza, úlohy systémové analýzy.
 8. Metodologie projektování systémů. Strukturované projektování, kompozice systému.
 9. Modelování struktury výrobního programu. Program pro rozbor součástkové základny.
 10. Modelování výrobních systémů. Základní prvky a rozhodující vlastnosti prvků výrobních systémů.
 11. Řešení prostorové struktury výrobních systémů - základní formulace problému (přiřazovací model).
 12. Teoretické rozmístění výrobních jednotek - kriteria optimalizace rozmístění prvků výrobního systému, kriteriální funkce modelu.
 13. Projektování prostorové struktury výrobního systému - modely a metody řešení rozmísťovacích úloh.
 14. Heuristické metody řešení matematických modelů. Metoda CRAFT - princip, využití.
 15. Metoda větví a mezí a její využití pro rozmísťování.
 16. Simulace - základní pojmy. Význam simulace při projektování.
 17. Metoda Monte Carlo jako základ simulačních technik. Využití metody MC při rozmísťování výrobních jednotek.
 18. Základní postupy pro řízení časového průběhu simulace.
 19. Simulace výrobních systémů - postup návrhu modelu, podmínky a výsledky řešení.
 20. Simulační systém FACTOR/AIM jako příklad softwaru pro modelování výrobních systémů.
 21. Systém hromadné obsluhy - základní pojmy z teorie front.
 22. Struktura a charakteristiky systému hromadné obsluhy.
 23. Typy modelů hromadné obsluhy. Využití modelů hromadné obsluhy při modelování výrobních systémů.
 24. Shluková analýza - základní pojmy a cíle.
 25. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - příklady, formulace.
 26. Obecný postup a základní algoritmy analýzy shluků.

Osnova přednášek

 1. Systém – základní pojmy, vlastnosti systému, popis systému. Modelování systémů, základní prvky a rozhodující vlastnosti prvků.
 2. Podobnost jako základ modelování. Druhy modelů. Obecný postup modelování. Identifikace a zápis systému.
 3. Systémová analýza. Metodologie projektování systémů.
 4. Moderní metody softwarového modelování struktury výrobního programu.
 5. Moderní metody softwarového modelování výrobních systémů pro předem vybraný výrobní program.
 6. Řešení prostorové struktury výrobního systému – formulace problému (využití lineárního přiřazovací modelu). Modely a metody řešení rozmísťovacích úloh. Optimalizace rozmístění prvků výrobního systému – využití simulací pro dispoziční řešení dispozičních systémů.
 7. Heuristické metody řešení matematických modelů. Metoda větví a mezí a její využití pro rozmísťování, metoda Monte Carlo jako základ simulačních technik.
 8. Sklady, jejich funkce, metody řízení skladového hospodářství a napojení na výrobní systémy. Možnosti propojení simulačních softwarů (SIMUL8).
 9. Simulace – základní pojmy, postupy pro řízení zakázkové výroby, význam pro projektování.
 10. Využití simulačních metod softwaru SIMUL8 pro rozmisťování strojů a zařízení (grafický výstup dispozice 2D, 3D, animace).
 11. Systém hromadné obsluhy (teorie front) – základní pojmy, struktura a charakteristiky.
 12. Modely hromadné obsluhy – typy modelů a jejich využití.
 13. Shluková analýza - základní pojmy a cíle, obecný postup, algoritmy řešení.
 14. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování – formulace, příklady.

Osnova cvičení

 1. Seznámení s možnostmi aplikací simulačního softwaru SIMUL8 na konkrétních úlohách (rozbor výrobních programů, kapacitní bilancování, rozmisťovací metody).
 2. Seznámení s možnostmi aplikací simulačního softwaru SIMUL8 na konkrétních úlohách (skladové hospodářství v návaznosti na přípravu materiálu pro konkrétní požadavky jednotlivých pracovišť výrobního systému – variantní řešení pomocí digitální vizualizační techniky).
 3. Vypracování projektové dokumentace pro zadanou dílčí úlohu s využitím softwarové podpory SIMUL8 (individuální semestrální projekt).

Podklady

 1. sylaby ( 134 kB; 06.01.2012 11:49)
 2. Moderní metody soft-modelování VS pro vybraný výrobní program - podklady pro cvičení ( 186 kB; 06.01.2012 11:49, 856 kB; 06.01.2012 11:49)
 3. SIMUL8 - úlohy ( 20 kB; 06.01.2012 11:49)

Literatura

 • Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek
 • Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:03:44