TE2 - Technologie II. - 2341014, E341014

 

Jazyk

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 Čeština 2341014 bakalářské
prezenční
Strojírenství  2+2 z,zk P 5 5 (všechny obory - STR)
2 Čeština 2341014 bakalářské
prezenční
Teoretický základ strojního inženýrství  2+2 z,zk P 5 5 (bez oboru - TZSI)
3 Čeština 2341014 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  2+2 z,zk P 5 4 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
4 Angličtina E341014 bakalářské
prezenční
Strojírenství  2+2 z,zk P 5 5 (všechny obory - STR)
5 Angličtina E341014 bakalářské
prezenční
Teoretický základ strojního inženýrství  2+2 z,zk P 5 5 (bez oboru - TZSI)
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.
přednášející Ing. Lubomír Štajnochr
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Tomáš Kellner; Ing. Jiří Kyncl; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Lukáš Pelikán; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Urban
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Cíle studia

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.
  • Vyhovující hodnocení z přezkoušení přípravy na cvičení a kontrolních testů.
 2. Včasné odevzdání samostatně vypracovaných zpráv (referátů) z jednotlivých měření a jejich odpovídající úroveň jak obsahová tak i grafická.
 3. Samostatně vypracovaný výrobní postup pro zadanou součástku předložený v předepsaném termínu a zpracovaný v požadované kvalitě, a to s využitím výpočetní techniky.
 4. Získání potřebného počtu bodů (15 z max. 24) a z každé skupiny (úlohy, prezentace, postup) min. 2 body.

Termín pro jejich splnění určují jednotliví cvičící. Není-li určeno jinak, platí konec výukové části příslušného semestru.

Okruhy otázek ke zkoušce

Osnova přednášek

 1. Historické souvislosti v obrábění, klasické metody obrábění - opakování
 2. Teorie obrábění - síly, teplo a teplota při obrábění.
 3. Soustava stroj, nástroj, obrobek, upínač, prostředí a řezné podmínky.
 4. Obráběcí stroje, konstrukce, kinematika, možnosti, výkon.
 5. Obráběcí nástroje, konstrukce, materiál, opotřebení, trvanlivost, životnost.
 6. Upínání obrobků a nástrojů, různé stupně automatizace.
 7. Obrobek, popis tvaru, způsoby programování dráhy nástroje.
 8. Technologie obrábění rotačních součástí.
 9. Technologie obrábění nerotačních součástí.
 10. Technologie obrábění rozměrných součástí či celků.
 11. Vybrané technologie (závity, ozubení, hluboké otvory,...).
 12. Technologie pro dosažení nejvyšší kvality (dokončovací technologie).
 13. Technologie netřískové, aditivní, kombinované, nekonvenční.
 14. Technologičnost konstrukce, montáže.

Osnova cvičení

 1. Úvod, zadání technologického postupu.
 2. Metrologie.
 3. Metrologie.
 4. Úvod do teorie obrábění. Měření sil a teplot. Prezentace (studentská) sledu operací.
 5. Opotřebení nástrojů. Měření sil a teplot. Prezentace (studentská) sledu operací.
 6. Volba strojů. Ekonomické otázky. Ukázka strojů.
 7. Volba nástrojů. Ekonomické otázky. Ukázka strojů.
 8. Prezentace (studentská) použitých strojů a nástrojů. Programování strojů.
 9. Prezentace (studentská) použitých strojů a nástrojů. Programování strojů.
 10. Konzultace technologických postupů. Ukázka nástrojů.
 11. Konzultace technologických postupů. Speciální technologie.
 12. Konzultace technologických postupů. Souřadnicové měřicí stroje.
 13. Konzultace, zápočet.

Termíny, přihlášení

U každého termínu ve zkouškovém období je přidán určitý počet míst výhradně pro studenty předmětu Seminář z Technologie II., kteří uspěli u všech testů na semináři a jdou přímo na ústní zkoušku. Bližší v KOSu. Obsazenost u termínů může být zavádějící, jestli je termín vypsán jako součást hromadného termínu.
Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Informace pro posluchače

Ke zkoušce si doneste volné listy papíru, propisku, tužku a kalkulačku (víceúčelové přístroje jako mobil není možné používat).

Zadání

 1. Zadání pro metrologii (zimní semestr) ( 325 kB; 01.10.2017 16:22, 399 kB; 01.10.2017 16:22)
 2. Zadání pro metrologii (letní semestr) ( 325 kB; 01.10.2017 16:22, 399 kB; 01.10.2017 16:22)
 3. Zadání pro teorii obrábění ( 37 kB; 30.10.2017 13:34, 176 kB; 30.10.2017 13:35)
 4. Zadání výrobního postupu ( 42 kB; 10.10.2016 16:10, 130 kB; 10.10.2016 16:10)

Podklady

Metrologie: Teorie obrábění: Výrobní postup: Cvičení: Obrazové podklady přednášek (přístupné jen z prostoru ČVUT):

Rozvrh hodin

Literatura


()

Doporučená literatura


()


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:09:02