FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

TE2 - Technologie II. - 2341014, E341014

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština, Angličtina
 • Klíčová slova: teorie obrábění; metody obrábění; programování CNC obráběcích strojů; automatizace výroby; ekonomika výroby; montáž
 • Požadavky: Základy technologie obrábění.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Jazyk

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 Čeština 2341014 bakalářské
prezenční
Strojírenství  2+2 z,zk P 5 5 (všechny obory - STR)
2 Čeština 2341014 bakalářské
prezenční
Teoretický základ strojního inženýrství  2+2 z,zk P 5 5 (bez oboru - TZSI)
3 Čeština 2341014 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  2+2 z,zk P 5 4 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
4 Angličtina E341014 bakalářské
prezenční
Strojírenství  2+2 z,zk P 5 5 (všechny obory - STR)
5 Angličtina E341014 bakalářské
prezenční
Teoretický základ strojního inženýrství  2+2 z,zk P 5 5 (bez oboru - TZSI)
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.
přednášející Ing. Lubomír Štajnochr
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Tomáš Kellner; Ing. Jiří Kyncl; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Lukáš Pelikán; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Urban
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Anotace

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Cíle studia

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.
  • Vyhovující hodnocení z přezkoušení přípravy na cvičení a kontrolních testů.
 2. Včasné odevzdání samostatně vypracovaných zpráv (referátů) z jednotlivých měření a jejich odpovídající úroveň jak obsahová tak i grafická.
 3. Samostatně vypracovaný výrobní postup pro zadanou součástku předložený v předepsaném termínu a zpracovaný v požadované kvalitě, a to s využitím výpočetní techniky.
 4. Získání potřebného počtu bodů (15 z max. 24) a z každé skupiny (úlohy, prezentace, postup) min. 2 body.

Termín pro jejich splnění určují jednotliví cvičící. Není-li určeno jinak, platí konec výukové části příslušného semestru.

Okruhy otázek ke zkoušce

 • Základy metrologie
  Měření rozměru, úhlu, tvaru a polohy. Kontrola zavitu a ozubeni. Druhy mřiidel. Automatizace kontroly. Měření drsnosti. Souřadnicové měření
 • Teorie obrábění
  Princip tvorby třísky, měření sil a teploty řezání, jejich závislost na řezné geometrii, řezných podmínkách a prostředí. Nárůstek. Opotřebení nástrojů. Řezné prostředí.
 • Řezný nástroj
  Materiál břitu a jeho geometrie. Ostření. Příklady a skicy nástrojů pro různé technologie.
 • Ekonomika obráběcího procesu
  Skladba výrobních časů. Volba stroje. Optimalizace řezných podmínek. Hospodárný úběr. Obrobitelnost a řezivost. Zásady tvorby výrobního postupu. Základy technologické dokumentace.
 • Automatizace
  Automatizace tvrdá a pružná, výroby rotačních a nerotačních dílců. Automatizace kontroly a montáže.
 • Technologie NC obráběcích strojů
  Vývoj strojů a jejich řídicích systémů. NC, CNC, DNC řízení. Technologie CNC obráběcích center. Výrobní systémy s NC stroji. Příklady programování NC a CNC strojů. Příklady systémů CAD/CAM. AC řízení. Možnosti využití výpočetní techniky v technologii obrábění. Automatizace technické přípravy výroby. Technologická standardizace.
 • Technologické metody
  Soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování, broušení a dělení materiálu. Výroba závitů a ozubení. Běžně dosahované kvalitativní parametry při obrábění na čisto.
 • Dokončovací a nekonvenční metody
  Dokončovací metody s úběrem a bez úběru materiálu – příklady technologických aplikací a dosahované parametry kvality povrchu. Principy nekonvenčních metod - příklady technologických aplikací.
 • Technologičnost konstrukce
  Zásady technologičnosti konstrukce pro konvenční stroje a pro stroje NC řízené. Hodnocení technologičnosti.
 • Základy montáže
  Organizace montáže. Technologičnost montáže. Druhy montážních činností. Řešení rozměrových řetězců. Technická dokumentace montáže.
 • Příklady výpočtů
  strojních časů, příkonů strojů řezných sil, teploty řezání a vzniklého tepla, mezní dávky, optimální trvanlivosti, optimálních řezných podmínek a úběrů pro jednotlivé způsoby obrábění.

Osnova přednášek

 1. Historické souvislosti v obrábění, klasické metody obrábění - opakování
 2. Teorie obrábění - síly, teplo a teplota při obrábění.
 3. Soustava stroj, nástroj, obrobek, upínač, prostředí a řezné podmínky.
 4. Obráběcí stroje, konstrukce, kinematika, možnosti, výkon.
 5. Obráběcí nástroje, konstrukce, materiál, opotřebení, trvanlivost, životnost.
 6. Upínání obrobků a nástrojů, různé stupně automatizace.
 7. Obrobek, popis tvaru, způsoby programování dráhy nástroje.
 8. Technologie obrábění rotačních součástí.
 9. Technologie obrábění nerotačních součástí.
 10. Technologie obrábění rozměrných součástí či celků.
 11. Vybrané technologie (závity, ozubení, hluboké otvory,...).
 12. Technologie pro dosažení nejvyšší kvality (dokončovací technologie).
 13. Technologie netřískové, aditivní, kombinované, nekonvenční.
 14. Technologičnost konstrukce, montáže.

Osnova cvičení

 1. Úvod, zadání technologického postupu.
 2. Metrologie.
 3. Metrologie.
 4. Úvod do teorie obrábění. Měření sil a teplot. Prezentace (studentská) sledu operací.
 5. Opotřebení nástrojů. Měření sil a teplot. Prezentace (studentská) sledu operací.
 6. Volba strojů. Ekonomické otázky. Ukázka strojů.
 7. Volba nástrojů. Ekonomické otázky. Ukázka strojů.
 8. Prezentace (studentská) použitých strojů a nástrojů. Programování strojů.
 9. Prezentace (studentská) použitých strojů a nástrojů. Programování strojů.
 10. Konzultace technologických postupů. Ukázka nástrojů.
 11. Konzultace technologických postupů. Speciální technologie.
 12. Konzultace technologických postupů. Souřadnicové měřicí stroje.
 13. Konzultace, zápočet.

Termíny, přihlášení

U každého termínu ve zkouškovém období je přidán určitý počet míst výhradně pro studenty předmětu Seminář z Technologie II., kteří uspěli u všech testů na semináři a jdou přímo na ústní zkoušku. Bližší v KOSu. Obsazenost u termínů může být zavádějící, jestli je termín vypsán jako součást hromadného termínu.
Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Informace pro posluchače

Ke zkoušce si doneste volné listy papíru, propisku, tužku a kalkulačku (víceúčelové přístroje jako mobil není možné používat).

Zadání

 1. Zadání pro metrologii (zimní semestr) ( 325 kB; 01.10.2017 16:22, 399 kB; 01.10.2017 16:22)
 2. Zadání pro metrologii (letní semestr) ( 325 kB; 01.10.2017 16:22, 399 kB; 01.10.2017 16:22)
 3. Zadání pro teorii obrábění ( 37 kB; 30.10.2017 13:34, 176 kB; 30.10.2017 13:35)
 4. Zadání výrobního postupu ( 42 kB; 10.10.2016 16:10, 130 kB; 10.10.2016 16:10)

Podklady

Metrologie: Teorie obrábění: Výrobní postup: Cvičení: Obrazové podklady přednášek (přístupné jen z prostoru ČVUT):

Rozvrh hodin

Literatura

 • Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.
 • Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
 • Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3.

()
 • http://www.americanmachinist.com ()
 • Mádl, J. - Technology compendium, Praha, 1996 (available on course) ()
 • Walker, J.R. - Machining fundamentals, 2004, ISBN 978-1590702499 ()

Doporučená literatura

 • Kocman K.- Prokop, J.: Technologie obrábění.. CERM BRNO 2001.
 • Sova, F. Technologie obrábění a montáže.. ZČU, Plzeň, (skriptum), 1998

()
 • Shaw, M.C. - Metal cutting prinicples, Oxford publishing, 2004, ISBN 0195142063 ()
 • Trent,E., Wright, P. - Metal cutting, BH, 2000, ISBN 978-0750670692 ()
 • http://www.werkzeug-technik.com ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 19.08.2018, 09:37:51