TMO - Teorie a metodika obrábění - 2341012

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  3+2 z,zk P 5 1 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  14/4 z,zk P 5 1 Výrobní a materiálové inženýrství
3 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  3+2 z,zk PV 5 1 Výrobní stroje a zařízení; (bez oboru - PR40)
vedoucí prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
přednášející prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
cvičící Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
zkoušející prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Anotace

Mechanika tvoření třísky, primární a sekundární deformace při tvoření třísky, tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu, vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění, příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.

Cíle studia

Hlubší znalosti z principů technologie obrábění a jejich aplikace v praxi.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Absolvování všech cvičení (ve zdůvodněných případech omluvu řeší vedoucí asistent).
 2. Vypracování a obhájení předepsaného počtu referátů.

Osnova přednášek

 1. Mechanika tvoření třísky, deformační oblasti při tvoření třísky, oblasti vhodného utváření třísky.
 2. Vliv materiálu, geometrie břitu, řezných podmínek a dalších faktorů na oblast primární plastické deformace a důsledky na obráběcí proces.
 3. Sekundární plastická deformace, tvorba nárůstku u různých materiálů a důsledky na obráběcí proces.
 4. Minimální tloušťka odřezávané vrstvy, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše.
 5. Minimální tloušťka odřezávané vrstvy, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše.
 6. Síly, krouticí moment a výkony při obrábění, jejich výpočet a vliv pracovních parametrů.
 7. Chvění při obrábění a vliv pracovních parametrů na chvění.
 8. Teplo a teplota řezání a vliv pracovních podmínek na tyto jevy.
 9. Příčiny a formy opotřebení.
 10. Vliv pracovních parametrů na opotřebení břitu.
 11. Optimální velikost opotřebení při hrubování a obrábění na čisto.
 12. Trvanlivost a životnost nástroje, vliv pracovních podmínek.
 13. Obrobitelnost a řezivost. Řezné prostředí.

Osnova cvičení

 1. Mechanika tvoření třísky, oblasti vhodného utváření třísky.
 2. Experimentální stanovení závislosti koeficientu pěchování na řezné rychlosti.
 3. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.
 4. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.
 5. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.
 6. Určení vlivu vybraných parametrů na samobuzené kmitání.
 7. Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách.
 8. Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách.
 9. Měření opotřebení řezných nástrojů.
 10. Vyhodnocení závislostí velikosti opotřebení na čase obrábění.
 11. Stanovení optimální velkosti opotřebení břitu při hrubování a obrábění na čisto.
 12. Určení jednoduchého Taylorova vztahu.
 13. Experimentální určení obrobitelnosti materiálů různými metodami. Testování řezného prostředí - procesních kapalin.
   

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Zadání

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:01:39