FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PVS - Projektování výrobních systémů - 2341004, E341004

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština, Angličtina
 • Klíčová slova: projektování výrobních systémů; kapacitní propočty; manipulace s materiálem; prostorové struktury; hodnocení efektivnosti technologických projektů
 • Požadavky: Znalosti z předcházejících technologických předmětů.
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Jazyk

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 Čeština 2341004 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+2 z,zk P 4 3 (bez oboru - PR40); Výrobní a materiálové inženýrství
2 Čeština 2341004 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/8 z,zk P 4 3 (bez oboru - PR40); Výrobní a materiálové inženýrství
3 Angličtina E341004 magisterské
individuální
ERASMUS  2+2 z,zk V 4 S ERASMUS
vedoucí Ing. Jiří Kyncl
přednášející Ing. Jiří Kyncl
cvičící Ing. Jiří Kyncl
zkoušející Ing. Jiří Kyncl

Anotace

Teorie a metodika projektování technologických, časových a prostorových struktur výrobních systémů.

Cíle studia

Seznámit posluchače s technicko-organizačními zásadami a metodickými pokyny pro technologické projektování výrobních systémů.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Samostatný a ve cvičeních průběžně testovaný postup řešení individuálního zadání projektu.
 2. Zpracování semestrální práce „Technologický projekt“ s předepsanými náležitostmi.

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Inovace výrobního systému, inovační řády a lidská aktivita, rozptyl efektů z inovace, absorpce inovačních akcí.
 2. Dekompozice výrobního systému z hlediska dílčích funkcí, vzájemné vazby.
 3. Problematika využití prvků výrobního organismu (stroje a výrobní zařízení, pracovní síla, energie) logistický řetězec přípravy výroby.
 4. Výchozí soubory dat pro projektování výrobních systémů, možnosti jejich zpracování pro stanovení koncepce VS.
 5. Modulový princip řešení předprojektové etapy.
 6. Metodika pro určení specializační struktury výrobního systému.
 7. Analýza materiálového toku – význam bodu rozpojení materiálových toků.
 8. Mezioperační a operační manipulace – vysvětlení pojmů, vztahy, způsob mechanizace a automatizace.
 9. Manipulace s materiálem – základní vztahy, jednotlivé úrovně manipulace v provozním celku, logistický řetězec, význam bodu rozpojení.
 10. Podmínky pro rozmisťování výrobního zařízení.
 11. Hlavní typy rozmisťovacích úloh.
 12. Optimalizace rozmístění pro úlohy χ = 0, m = 1 a možnosti rozšíření lineárního přiřazovacího modelu. (P) pro χ ≠ 0, m > 1.
 13. Trojúhelníková metoda a její použití pro rozmisťování strojů. (P)
 14. Metoda těžiště a její použití pro rozmisťování strojů. (P)
 15. Prostorová struktura výroby – které úlohy se řeší v rámci prostorových struktur.
 16. Druhy modelů pro určování prostorových struktur. Koeficient kooperace – χ definice,význam, způsob výpočtu. (P)
 17. Kapacitní výpočty – druhy a její účel.
 18. Přesné kapacitní propočty – podmínky pro výpočet, jejich jednotlivé možnosti použití.
 19. Přibližné kapacitní propočty – metodika výpočtu. (P)
 20. Převedené kapacitní propočty – metodika výpočtu a vhodnost jejich použití. (P)
 21. Dynamické kapacitní propočty a jejich použití při projektování.
 22. Možnosti snižování pracnosti výroby z hlediska času a rozpracovanosti. (P)
 23. Podmínky adaptability (pružnosti) výrobních systémů.
 24. Základní kritéria pro hodnocení technického projektu (náklady, produktivita průběžná doba výroby), návratnost investic – výpočet, fyzické a morální stárnutí a jejich vztahy, relativní a absolutní hodnocení efektivnosti. (P)
 25. Projektování skladů, výpočet skladovacího množství, výpočet plochy skladu. (P)
 26. Projektování mechanických dílen – struktura, vybavení strojním zařízením, uspořádání. Sklad a příprava materiálu v mechanické dílně.
 27. Třískové hospodářství v mechanické dílně – činnosti, možnost mechanizace, postup projektování.
 28. Formy technicko-organizačního uspořádání mont. pracoviště.
 29. Postup systémového řešení montážní úlohy.
 30. Možnosti vybavení montážních pracovišť (stavební prvky)
 31. Předpoklady pro hospodárnou automatizaci montáží.
 32. Uplatnění systému „Štíhlé výroby“ pro technologické projektování výrobních systémů.
 33. Technicko organizační podmínky uspořádání pracovišť ve vztahu požadavků pracovišť ergonomie (prostorové řešení pracovišť, osvětlení, akustické podmínky atd.)

Osnova přednášek

 1. Úvod do projektování výrobních systémů, prvky a funkční vazby, dekonpozice výrobních systémů.
 2. Rozbor vstupních dat pro návrh projektu výrobního systému, využití principu modulového projektování.
 3. Stanovení specializačních struktur.
 4. Kapacitní propočty- kvantifikace zdrojů výrobního zařízení, kvantifikace pracovních sil, výrobních ploch.
 5. Manipulace s materiálem, metody pro rozbor materiálových toků.
 6. Metody pro prostorové rozmístění výrobního zařízení, dispoziční řešení výrobních systémů.
 7. Sklady, jejich funkce, a napojení na výrobní systémy.
 8. Technicko - organizační podmínky pro ergomické řešení projektu.
 9. Krtiteria prohodnocení technicko organizační úrovně výrobních systémů.
 10. Projektování přípravy materiálu (polotovarů) pro obrobny.
 11. Projektování mechanických provozů (obroben).
 12. Projektování motážních procesů a systémů.
 13. Projektování vedlejších a pomocných procesů a systémů.

Osnova cvičení

Každý student (nebo skupina po 2 studentech) dostává zadání pro zpracování dílčího výrobního systému např. pro obrobnu.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Podklady

Literatura

 • Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.
 • Zelenka, A. Král, M. : Projektování výrobních systémů ( učebnice ).Vydavatelství ČVUT - 1995.
 • Zelenka, A., Preclík, V. ,Haninger, M., : Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta ). Vydavatelství ČVUT 1993.
 • Zelenka, A. Preclík, V., : Racionalizace výroby - skripta. Vydavatelství ČVUT 2004.

Doporučená literatura

 • Zelenka, A., Král, M., : Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT 1995.
 • Košturiak, J. a kol. : Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Vydavatelství Žilinská universita 2000.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 06:55:10