FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

ON - Obráběcí nástroje - 2341002

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: obráběcí nástroj; břit; ostří; nástrojový marteriál; geometrie nástroje; konstrukce nástroje
 • Informace o předmětu v systému KOS

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  2+1 z,zk P 4 6 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  10/4 z,zk P 4 6 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Lubomír Štajnochr
přednášející Ing. Lubomír Štajnochr
cvičící Ing. Lubomír Štajnochr
zkoušející Ing. Lubomír Štajnochr

Anotace

Charakteristika obráběcích nástrojů. Nástrojové materiály včetně tepelného zpracování a povrchových úprav, oblasti aplikace. Geometrie nástrojů, její volba, vytvoření a měření. Konstrukční prvky nástrojů. Konstrukční řešení nástrojů včetně dimenzování. Technologie výroby nástrojů. Popis a užití základních nástrojových skupin (nože, frézy, osové nástroje, závitovací, protahovací nástroje, nástroje na ozubení). Nástroje pro zvláštní technologie (těžkoobrobitelné materiály, obrábění dřeva, plastů). Ostření a údržba nástrojů, hospodaření s nástroji.

Cíle studia

Seznámit studenty s konstrukcí a použitím obráběcích nástrojů a s metodou výběru vhodného nástroje pro konkrétní aplikace.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. 100 % účast na cvičeních.
 2. Aktivní účast na cvičeních.
 3. Odevzdání samostatné práce dle zadání cvičícího.

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky, význam obráběcích nástrojů.
 2. Nástrojové materiály (rychlořezné oceli, slinuté karbidy).
 3. Nástrojové materiály (řezná keramika, KNB, PKD).
 4. Konstrukční prvky nástrojů - řezná část.
 5. Konstrukční prvky nástrojů - upínací a další části.
 6. Nože.
 7. Frézovací nástroje.
 8. Vrtací nástroje a nástroje na závity.
 9. Nástroje pro těžkoobrobitelné materiály a pro nekovové materiály.
 10. Nástroje na ozubení.
 11. Tvarové nástroje - výpočet tvaru.
 12. Namáhání nástrojů - pevnostní výpočty.
 13. Hospodaření s nástroji - ostření.
 14. Závěr.

Osnova cvičení

Úvod, geometrie nástrojů - příklady, výpočty. Kontrola geometrie, měření. Hodnocení nástrojů. Seřizování nástrojů. Zadání projektu nástroje. Konsultace projektu. Odevzdání, závěr, zápočet.

Zadání

Podklady

Literatura

 • Kvasnička, I. - Slavík, V. - Štajnochr, L.: Obráběcí nástroje. Skripta ČVUT, 1998, 98 s.
 • Podklady na www stránkách ústavu

Doporučená literatura

 • Katalogy a prospektový materiál výrobců obráběcích nástrojů.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:04:36