FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

MTR - Strojírenská metrologie - 2341001

 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Klíčová slova: metrologie; metrologie geometrických veličin; měření délek; souřadnicové měření; geometrické vlastnosti povrchu; GPS (geometrické požadavky na výrobky)
 • Požadavky: Absolvování předmětů 2331067, 2341045, 2342005.
 • Informace o předmětu v systému KOS
 • Studenti s výukou v místnosti T4:H3-67 jsou povinni nosit s sebou přezutí nebo návleky.

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  2+2 z,zk P 5 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  10/4 z,zk P 5 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.; Ing. Jan Šimota
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Anotace

Metrologie, začlenění do managementu jakosti, legislativa, systém metrologického zabezpečení. Metrologie geometrických veličin. Nejistota měření. Primární a sekundární etalonáž. Měření v 1, 2 a 3 souřadnicích. Laserinterferometry a jejich aplikace. Geometrické vlastnosti povrchu. Úchylky tvaru a polohy. Textura povrchu - drsnost, vlnitost. Automatizace měření.

Cíle studia

Metrologické zabezpečení výrobního procesu. Metrologie geometrických veličin (délka, úhel, geometrické vlastnosti povrchu atd.). Praktická měření a vyhodnocení výsledků.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Účast na cvičeních.
 2. Samostatné zpracování písemných protokolů o měření.

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Metrologie. Význam, organizace, legislativa, instituce. Základní pojmy podle ČSN, OIML, BIPM. Návaznost v metrologii, kalibrace. Přesnost a nejistota měření. Chyby měření.
 2. Délkové míry. Koncové měrky, pevná mezní měřidla.
 3. Principy měřidel. Převody, charakteristiky, aplikace.
 4. Měření v 1 souřadnici. Délkoměry, základní uspořádání, použití. Abbeho princip.
 5. Měření ve 2 souřadnicích. Měřicí mikroskopy a profilprojektory. Využití, možnosti měření, software pro měření v rovině.
 6. Měření ve třech souřadnicích. Souřadnicové měřicí stroje, typy, kategorie, snímací systémy, programové vybavení, možnosti měření, přesnost.
 7. Měření rovinného úhlu. Metody měření. Úhlové míry, úhloměrné přístroje.
 8. Měření závitů, možnosti a metody měření.
 9. Geometrické vlastnosti povrchu. Význam pro funkci součástí, klasifikace, základní pojmy.
 10. Úchylky tvaru. Přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost. Metody měření a vyhodnocení.
 11. Úchylky polohy. Zásady pro měření a vyhodnocení.
 12. Struktura povrchu. Parametry a jejich využití, metody měření, filtrace, vyhodnocení.
 13. Automatizace měření. Vícerozměrová měřidla, sledovací měřidla, kontrolní a třídící automaty, CNC řízení.
 • Požadavky ke zkoušce jsou určeny obsahem přednášek a laboratorního cvičení.
 • Referáty (resp. protokoly o měření ) je nutné předložit zkoušejícímu.
 • Pro studenty bakalářského studia (4. roč.) neplatí otázky č. 3 a 13.

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy v metrologii, organizace, návaznost, legislativa.
 2. Délkové míry. Koncové měrky, vlastnosti, použití, kalibrace. Pevná mezní měřidla (kalibry). Nejistota měření.
 3. Měření v 1 souřadnici. Délkoměry, chyby 1. a 2. řádu.
 4. Měření ve 2 souřadnicích. Měřicí mikroskopy a profilprojektory. Softwarové vybavení.
 5. Měření závitů. Metody měření.
 6. Měření úhlů. Metody, klasifikace, přístroje. Měření kuželů.
 7. Měření ve 3 souřadnicích. Souřadnicové měřicí stroje. Konstrukce, využití, software, snímací systémy.
 8. Laserinterforometry. Principy, využití, aplikace pro přesná měření.
 9. Geometrické vlastnosti povrchu. Klasifikace, význam, definice, měření a vyhodnocení, měřicí metody.
 10. Úchylky tvaru (makrogeometrie). Měření a vyhodnocení.
 11. Úchylky polohy. Zásady pro měření a vyhodnocení, měřicí metody.
 12. Textura povrchu (mikrogeometrie). Principy hodnocení, parametry a jejich použití, vztah k technologii. Metody měření, přístroje.
 13. Základy automatizace měření. Kontrolní a třídící automaty, sledovací měřidla, vícerozměrová měřidla, kontrolní stanice, ekonomické hodnocení.

Osnova cvičení

 1. Úvod do metrologie. Bezpečnost práce. Měření délek přenosnými měřidly. Statistické vyhodnocení výsledků.
 2. Měření rozměrů délkoměry.
 3. Měření velkých rozměrů. Kalibrace koncových měrek.
 4. Měření ve dvou souřadnicích - měřicí mikroskopy.
 5. Měření ve dvou souřadnicích - měřicí profilprojektory.
 6. Měření závitů.
 7. Měření úhlů. Úhloměry, úhelníky, polygony, libely. Měření kuželů.
 8. Měření úhlů. Optické dělicí hlavy, otočné stoly.
 9. Měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy.
 10. Měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy.
 11. Měřicí mikroskopy: Měření a vyhodnocení softwarem M2D.
 12. Měření ve třech souřadnicích. Souřadnicový měřicí stroj.
 13. Měření textury povrchu - mikrogeometrie. Zápočet.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Podklady

Literatura

 • Dvořák, R. – Chmelík, V. – Marek, M.: Strojírenská metrologie. 1. vyd., Praha, ČVUT Praha, 1992, 122 s.
 • Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology ()
 • Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt ()
 • Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995) ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 06:57:58