TNJM - Technická normalizace, jakost, metrologie - 2342119

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  1+4 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  4/10 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Anotace

Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.

Cíle studia

Získat schopnost pracovat s technickými normami, umět zabezpečit kvalitu a hodnocení pomocí metrologie. Význam normalizace ve výrobním procesu.

Podmínky pro získání zápočtu

Zpracování semestrální práce.

Osnova přednášek

 1. Evoluce technické normalizace.
 2. Udržitelný rozvoj.
 3. Integrovaný management.
 4. Audit.
 5. Plánování kvality.
 6. Operativní management kvality.
 7. Odpovědnost za výrobek.
 8. Lidský faktor.
 9. Neustále zlepšování.
 10. Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat.
 11. Geometrické požadavky na výrobky.
 12. Metrologická dokumentace.
 13. Národní metrologický systém.

Osnova cvičení

Práce na semestrálním projektu

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Semestrální práce a její prezentace

Literatura

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:07:21