FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

TNJM - Technická normalizace, jakost, metrologie - 2342119

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  1+4 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
2 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  4/10 kz P 5 3 Výrobní a materiálové inženýrství
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
cvičící Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Anotace

Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.

Cíle studia

Získat schopnost pracovat s technickými normami, umět zabezpečit kvalitu a hodnocení pomocí metrologie. Význam normalizace ve výrobním procesu.

Podmínky pro získání zápočtu

Zpracování semestrální práce.

Osnova přednášek

 1. Evoluce technické normalizace.
 2. Udržitelný rozvoj.
 3. Integrovaný management.
 4. Audit.
 5. Plánování kvality.
 6. Operativní management kvality.
 7. Odpovědnost za výrobek.
 8. Lidský faktor.
 9. Neustále zlepšování.
 10. Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat.
 11. Geometrické požadavky na výrobky.
 12. Metrologická dokumentace.
 13. Národní metrologický systém.

Osnova cvičení

Práce na semestrálním projektu

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Semestrální práce a její prezentace

Literatura

 • Soubory evropských a mezinárodních technických norem
 • Set of european and international standards ()

Doporučená literatura


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:02:30