FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

MT2 - Materiály a technologie 2 - průmyslový design - 550MT2

 • Ústav se na výuce tohoto předmětu pouze spolupodílí a informace zde obsažené se týkají pouze této části předmětu
 • Jazyk(y) předmětu: Čeština
 • Informace o předmětu v systému KOS
 • Tento předmět je určen pro Fakultu architektury

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 550MT2 bakalářské
prezenční
(pro všechny programy)  2+1 z,zk P  
vedoucí Ing. Libor Beránek, Ph.D.
přednášející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Šimota; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
cvičící Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. Jan Šimota; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
zkoušející Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Jan Šimota; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

Anotace

Technologie zpracování kovových materiálů. Výhody a oblasti použití odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Technologické vlastnosti kovových materiálů – slévatelnost, tvařitelnost, svařitelnost, obrobitelnost. Základní postupy výroby odlitků. Způsoby výroby slévárenských forem. Speciální postupy výroby odlitků. Základní a speciální postupy objemového a plošného tváření. Základní a speciální postupy svařování a tepelného dělení. Zásady konstrukce odlitků výkovků, výlisků a svařenců. Základy technologického procesu obrábění materiálu, rozdělení technologických metod obrábění, vazba na základní principy úběru materiálu. Základní technologie třískového obrábění (soustružení, frézování, vrtání a dokončovací metody). Možnosti, dosahované kvalitativní parametry, příklady typických aplikací. Základní specifické metody netřískového obrábění. Rozdělení dle fyzikálních principů. Současný stav aplikací, technologické možnosti a dosahované kvalitativní parametry. Specifické metody dělení materiálu – paprskové metody. Dělení materiálu laserem, plazmou a vysokotlakým vodním paprskem. Metody torby modelů – technologie Rapid prototypingu.. Charakteristické parametry kvality povrchu, integrita povrchu, metody hodnocení základních parametrů. Současný stav aplikací NC a CNC řízení v oblasti obrábění tvarových ploch v 2D a 3D. Možnosti a příklady aplikací z CAD/CAM systémů.

Podmínky pro získání zápočtu

100% účast na cvičeních.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS
Odhlášení tak jako přihlášení; jinak e-mailem na 12134@fs.cvut.cz

Podklady

Literatura

 • Němec, M.: Základy technologie I, skripta ČVUT
 • Mádl, J.-Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT
 • Bednář, B. a kol.: Technologičnost konstrukce I, skripta ČVUT
 • Dillinger, J.: Moderní strojírenství pro školu a praxi. Europa-Sobotáles CZ. Praha 2007
 • Mc Geough, J.A.: Advanced Methods of Machining, New York. Chapman and Hall ()
 • Hassan El-Hofy: Advanced Machining Processes, McGraw-Hill, 2005 ()
 • Schodek D.: Digital design and manufacturing: CAD/CAM applications in architecture and design. Možno vypůjčit v NTK. ()


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:01:04