ZSV - Základy strojírenské výroby - 2

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Anotace

Budou seznámeni se základními technologiemi výroby polotovarů, speciálními technologiemi slévání, tváření, svařování a tepelného dělení a technologiemi vytváření ochranných povlaků. Dozví se základní informace o výrobních, dokončovacích a nekonvenčních metodách obrábění. Seznámí se s technologickými možnostmi dnešních CNC řízených obráběcích strojů a jejich programováním, s využitím CAD/CAM systémů, se základy technologičnosti konstrukce odlitků, obrobků a svařenců a se základy metrologie.

Cíle studia

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky z oblasti odlévání, tváření, svařování, obrábění a povrchových úprav.

Podmínky pro získání zápočtu

Aktivní účast na cvičeních. Včasné odevzdání správně vypracovaných laboratorních úloh.

Okruhy otázek ke zkoušce

Osnova přednášek

 1. Výroba polotovarů, slévání a tváření
 2. Výroba polotovarů, svařování a pájení. Zpracování plastů.
 3. Základní metody obrábění. Soustružení a frézování.
 4. Základní metody obrábění. Vrtání, vyvrtávání, broušení, hoblování a protahování.
 5. Automatizace kusové a malosériové výroby.
 6. Automatizace velkosériové a hromadné výroby.
 7. Programování CNC strojů.
 8. Systémy CAD/CAM.
 9. Metody výroby závitů.
 10. Metody výroby ozubení.
 11. Dokončovací a nekonvenční metody.
 12. Technologičnost konstrukce obrobků.
 13. Technologie a technologičnost montáže.

Osnova cvičení

 1. Konstruování.
 2. Metrologie.
 3. Strojírenské materiály.
 4. Výroba polotovarů.
 5. Obráběcí stroje.
 6. Obráběcí nástroje.
 7. Výrobní postup.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS

Literatura


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:14:15